За несвоєчасне перерахування єдиного внеску з вини банку платник не відповідає

За несвоєчасне перерахування єдиного внеску з вини банку платник не відповідає

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Відповідно до частини дванадцятої статті 25 Закону України від 8 липня 2010 року за номером 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» контрольні органи застосовують до банків фінансові санкції, зокрема:

за несвоєчасне перерахування або несвоєчасне зарахування банками на рахунки контрольних органів сум єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, фінансових санкцій, зазначених у частині одинадцятій статті 25 згаданого Закону, контрольними органами нараховується пеня з розрахунку 0,1 відсотка зазначених сум, розрахована за кожний день прострочення їх перерахування (зарахування), та накладається штраф у розмірі 10 відсотків своєчасно не зарахованих (неперерахованих) сум — пункт 1 частини дванадцятої статті 25 Закону за номером 2464.

Фінансові санкції до суб’єктів господарювання за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску визначено частиною одинадцятою статті 25 Закону за номером 2464, яка не передбачає застосування контрольним органом до суб’єкта господарювання штрафних санкцій у випадку несвоєчасного перерахування (неперерахування) єдиного внеску з вини банку.

Першим і другим абзацами пункту 8.1 статті 8 Закону України від 5 квітня 2001 року за номером 2346-ІІІ «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» визначено, що банк зобов’язаний виконати доручення клієнта, що міститься в розрахунковому документі, який надійшов протягом операційного часу банку, в день його надходження. У разі надходження розрахункового документа клієнта до обслуговуючого банку після закінчення операційного часу банк зобов’язаний виконати доручення клієнта, що міститься в цьому розрахунковому документі, не пізніше наступного робочого дня.

Поряд із тим, відповідно до пункту 129.6 статті 129 Податкового кодексу України (ПКУ) за порушення строку зарахування податків до бюджетів або державних цільових фондів, установлених Законом України від 5 квітня 2001 року за номером 2346-ІІІ «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» із змінами та доповненнями, за порушення строку зарахування податків до бюджетів або державних цільових фондів, установлених Законом за номером 2346, з вини банку, органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, установи — учасника платіжної системи, еквайрія такий банк/орган сплачує пеню за кожний день прострочення, включаючи день сплати, та штрафи у розмірах, встановлених ПКУ.

Згідно з пунктом 129.7 статті 129 ПКУ не вважається порушенням строку перерахування податків, зборів, платежів з вини банку порушення, вчинене внаслідок регулювання Національним банком України економічних нормативів такого банку, що призводить до нестачі вільного залишку коштів на такому кореспондентському рахунку, крім випадків, коли банк повернув платіжні доручення без виконання або платник податків звернувся до банку, що віднесений до категорії неплатоспроможних, та ініціювання сплати коштів не було завершене.

Якщо у майбутньому банк або його правонаступники відновлюють платоспроможність, відлік строку зарахування податків, зборів та інших платежів розпочинається з моменту такого відновлення.

Таким чином, у випадку несвоєчасного перерахування (неперерахування) єдиного внеску з вини банку суб’єкт господарювання повинен надати до контрольного органу заяву з копіями платіжних документів, що засвідчують факт подання їх до установи банку. При цьому контрольний орган не застосовує до такого суб’єкта господарювання штрафні санкції та/або пеню.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області