ПДФО із зарплати для працівників та гіг-спеціалістам юридичних осіб, що отримали статус резидента Дія сіті

ПДФО із зарплати для працівників та гіг-спеціалістам юридичних осіб, що отримали статус резидента Дія сіті

Організаційні, правові та фінансові засади функціонування правового режиму Дія Сіті, що запроваджується з метою стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні шляхом створення сприятливих умов для ведення інноваційного бізнесу, розбудови цифрової інфраструктури, залучення інвестицій, а також талановитих спеціалістів, визначені Законом України від 15 липня 2021 року за номером 1667-ІХ «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні». Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відповідно до частини першої статті 5 згаданого Закону резидентом Дія Сіті може бути юридична особа, зареєстрована на території України в установленому законодавством України порядку, незалежно від її місцезнаходження та місця провадження господарської діяльності, яка відповідає всім таким вимогам, зокрема:

1) здійснює один або кілька видів діяльності, визначених частиною четвертою статті 5 Закону за номером 1667, що вказано у її статуті та/або відомостях про неї, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

2) розмір середньої місячної винагороди залученим працівникам та гіг-спеціалістам, починаючи з календарного місяця, наступного за календарним місяцем, в якому набуто статус резидента Дія Сіті, кожного календарного місяця становить не менше, ніж еквівалент 1200 євро за офіційним курсом гривні щодо євро, встановленим Національним банком України станом на перше число відповідного календарного місяця;

3) середньооблікова кількість працівників та гіг-спеціалістів юридичної особи (у разі залучення) за підсумками кожного календарного місяця, починаючи з наступного за календарним місяцем, в якому юридичною особою набуто статус резидента Дія Сіті, становить не менше дев’яти осіб;

4) сума кваліфікованого доходу юридичної особи, отриманого за перших три календарних місяці, наступні за календарним місяцем, в якому юридичною особою набуто статус резидента Дія Сіті, становить не менш як 90 відсотків суми її загального доходу за такий період, а сума кваліфікованого доходу, отриманого за кожен календарний рік перебування у статусі резидента Дія Сіті, становить не менш як 90 відсотків суми загального доходу юридичної особи за той самий період (за наявності загального доходу);

5) щодо юридичної особи відсутні обставини, передбачені частиною другою статті 5 Закону за номером 1667.

Порядок набуття статусу резидента Дія Сіті встановлено статтею 4 Закону за номером 1667, згідно з частинами другою та третьою якої юридична особа набуває/втрачає статус(у) резидента Дія Сіті з дня внесення відповідного запису до реєстру, який ведеться в електронній формі та містить інформацію про юридичних осіб, які перебувають або перебували у статусі резидента Дія Сіті (реєстр Дія Сіті) з урахуванням положень частини сьомої статті 2 Закону за номером 1667.

Згідно з частиною сьомою статті 2 Закону за номером 1667 особливості застосування до резидента Дія Сіті спеціальних умов оподаткування, день початку і день припинення застосування таких умов визначаються ПКУ.

Особливості оподаткування доходів спеціалістів резидентів Дія Сіті встановлені пунктом 170.14 прим.1 статті 170 Податкового кодексу України (ПКУ), відповідно до підпункту 170.14 прим.1.1 якого податковим агентом платника податку — спеціаліста резидента Дія Сіті під час нарахування (виплати) на його користь доходів у вигляді заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику податку у зв’язку з трудовими відносинами чи у зв’язку з виконанням гіг-контракту, укладеного у порядку, передбаченому Законом за номером 1667, є резиденти Дія Сіті.

При цьому спеціалісти резидента Дія Сіті — це гіг-спеціалісти, що виконують роботу (надають послуги) на замовлення та на користь (в інтересах) резидента Дія Сіті на підставі гіг-контракту, укладеному в порядку, передбаченому Законом за номером 1667, та/або особи, які перебувають із резидентом Дія Сіті у трудових відносинах.

Відповідно до підпункту 170.14 прим.1.2 пункту 170.14 прим.1 статті 170 ПКУ за ставкою, визначеною пунктом 167.2 статті 167 ПКУ (5 відсотків), оподатковуються доходи платника податку — спеціаліста резидента Дія Сіті, що виплачуються на його користь резидентом Дія Сіті у вигляді:

а) заробітної плати;

б) винагороди за гіг-контрактом, укладеним у порядку, передбаченому Законом за номеро 1667, у тому числі винагороди за створення та перехід прав на твори, створені за замовленням;

в) авторської винагороди за створення службового твору та перехід прав на службові твори.

Положення підпункту 170.14 прим.1.2 пункту 170.14 прим.1 статті 170 ПКУ застосовуються до загального (річного) оподатковуваного доходу у вигляді заробітної плати чи винагороди, що нараховується (виплачується, надається) платнику податку у зв’язку з трудовими відносинами чи у зв’язку з виконанням гіг-контракту, розмір якого не перевищує еквівалент 240000 євро за календарний рік за офіційним курсом гривні щодо євро, встановленим Національним банком України станом на 1 січня звітного податкового року. При цьому в цілях розрахунку такого розміру до нього не включається дохід спеціаліста резидента Дія Сіті, оподаткований податковим агентом — резидентом Дія Сіті у порядку, передбаченому підпунктами 170.14 прим.1.4 та 170.14 прим.1.5 пункту 170.14 прим.1 статті 170 ПКУ, за ставкою, встановленою пунктом 167.1 статті 167 ПКУ (18 відсотків). У разі якщо сума отриманого доходу перевищує зазначений розмір, до суми такого перевищення застосовується ставка, встановлена пунктом 167.1 статті 167 ПКУ, при цьому платник податків зобов’язаний відобразити суму такого перевищення у складі загального місячного (річного) оподатковуваного доходу за відповідний звітний рік та подати річну декларацію про майновий стан і доходи відповідно до ПКУ і самостійно сплатити податок на доходи фізичних осіб з суми такого перевищення.

Якщо податковий агент — резидент Дія Сіті у відповідний календарний місяць не відповідав вимогам, визначеним пунктами 2, 3 частини першої статті 5 Закону за номером 1667, такий податковий агент зобов’язаний у межах податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування самостійно нарахувати податок на доходи фізичних осіб за ставкою, встановленою пунктом 167.1 статті 167 ПКУ, щодо доходів спеціалістів резидента Дія Сіті, передбачених у підпунктах а-б підпункту 170.14 прим.1.2 пункту 170.14 прим.1 статті 170 ПКУ, що були виплачені протягом такого календарного місяця, та сплатити його до подання податкового розрахунку. При цьому сума такого сплаченого податку податковим агентом не включається до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу спеціалістів резидента Дія Сіті.

Враховуючи зазначене, юридична особа, яка відповідає вимогам, визначеним частиною першою статті 5 Закону за номером 1667, та отримала статус резидента Дія Сіті не з початку місяця, оподатковує суми заробітної плати (винагороди) нараховані (виплачені) працівникам та гіг-спеціалістам за такий місяць податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18 відсотків.

Разом із тим, ставка податку на доходи фізичних осіб у розмірі 5 відсотків, встановлена підпунктом 170.14 прим.1.2 пункту 170.14 прим.1 статті 170 ПКУ, застосовується до доходів платника податку — спеціаліста резидента Дія Сіті з наступного за календарним місяцем, в якому юридичною особою набуто статус резидента Дія Сіті. При цьому, якщо юридичною особою у період її перебування у статусі резидента Дія Сіті залучаються нові працівники, то оподаткування доходів таких працівників здійснюється в порядку, визначеному підпунктом 170.14 прим.1.2 пункту 170.14 прим.1 статті 170 ПКУ, за умови дотримання таким резидентом Дія Сіті вимог, встановлених пунктами 2 та 3 частини першої статті 5 Закону за номером 1667.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області