Наданий багатодітній сім’ї у вигляді допомоги автомобіль не оподатковується ПДФО

Наданий багатодітній сім’ї у вигляді допомоги автомобіль не оподатковується ПДФО

Відповідно до першого абзацу підпункту 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України (ПКУ) до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються такі доходи, як сума державної та соціальної матеріальної допомоги, державної допомоги, компенсацій, вартість соціальних послуг та реабілітаційної допомоги (включаючи грошові компенсації особам з інвалідністю, на дітей з інвалідністю при реалізації індивідуальних програм реабілітації осіб з інвалідністю, суми допомоги по вагітності та пологах), винагород і страхових виплат, які отримує платник податку з бюджетів та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування та у формі фінансової допомоги особам з інвалідністю з Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю згідно із законом, указами Президента України та актами Кабінету міністрів України, а також вартість соціальної допомоги в натуральній формі малозабезпеченим сім’ям, що отримана від надавачів соціальних послуг відповідно до Закону України від 17 січня 2019 року за номером 2671-VІІІ «Про соціальні послуги». Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно із статтею 16 Закону України від 21 травня 1997 року за номером 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із змінами та доповненнями органи місцевого самоврядування є юридичними особами і наділяються згаданим Законом та іншими законами власними повноваженнями, в межах яких діють самостійно і несуть відповідальність за свою діяльність відповідно до закону.

До виключної компетенції сільських, селищних, міських рад відноситься, зокрема, затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування.

Відповідно до положень статті 34 Закону за номером до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать делеговані повноваження, зокрема, щодо вирішення відповідно до законодавства питань про надання пільг і допомоги, пов’язаних з охороною материнства і дитинства.

Враховуючи сказане, якщо органом місцевого самоврядування (сільською, селищною, міською радою) на виконання наданих їй Законом за номером 280/97 повноважень затверджується програма соціально-економічного розвитку чи цільова програма з інших питань місцевого самоврядування, в якій передбачено надання матеріальної допомоги багатодітній сім’ї для забезпечення її автомобілем за рахунок коштів місцевого бюджету, то вартість такого автомобіля не підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб на підставі підпункту 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 ПКУ.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області