Особливості складання акцизної накладної на обсяги пального, які обліковуються в СЕАРП та СЕ на кінець року

Особливості складання акцизної накладної на обсяги пального, які обліковуються в СЕАРП та СЕ на кінець року

Відповідно до пункту 48 Порядку електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 24 квітня 2019 року за номером 408 на обсяги пального, що не перевищують розміру облікової різниці, які обліковуються в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового (СЕАРП та СЕ), платник акцизного податку має право скласти в одному примірнику та зареєструвати акцизну накладну в Єдиному реєстрі акцизних накладних (ЄРАН) не рідше одного разу на календарний рік на підставі бухгалтерської довідки за попередній календарний рік не пізніше 31 січня поточного календарного року. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

На обсяги пального, що не перевищують розміру облікової різниці за 2016—2019 роки, які обліковуються в СЕАРП та СЕ, платник акцизного податку одноразово окремо за кожним роком має право скласти в одному примірнику та зареєструвати акцизну накладну в ЄРАН на підставі бухгалтерської довідки не пізніше 31 січня 2021 року.

Особливості заповнення такої акцизної накладної визначені розділом ІІ Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27 листопада 2020 року за номером 729.

Так, у верхній лівій частині акцизної накладної:

— у полі «Коди операцій для складання в одному примірнику» зазначається цифра «9» (облікова різниця внаслідок врахування обсягів пального, реалізованого з акцизного складу, який є місцем роздрібної торгівлі пальним, на яке отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним, як обсягів пального у літрах, приведених до температури 15°C). За кожним кодом УКТ ЗЕД пального (або умовним кодом — для скрапленого газу (пропану або суміші пропану з бутаном), інших газів, бутану, ізобутану), що обліковується на акцизному складі, який є місцем роздрібної торгівлі пальним, на яке отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним, за кожен календарний рік може бути складено тільки одну акцизну накладну з кодом операції «9», яка реєструється в ЄРАН у терміни, визначені пунктами 48—49 порядку за номером 408;

— у полі «Умови оподаткування» зазначається умова оподаткування «0»;

— у полі «Напрям використання» проставляється напрям «4» (реалізація пального у паливний бак транспортного засобу або тару споживача з акцизного складу, який є місцем роздрібної торгівлі пальним, на яке отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним).

У верхній правій частині такої акцизної накладної, у відповідних полях зазначається номер примірника з наявної кількості примірників такої накладної — цифра «1» та кількість примірників — цифра «1».

У рядку «Особа — отримувач пального» зазначається «Неплатник», а до рядка «Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта» вноситься умовний код «1000000000».

У таких акцизних накладних зазначаються дані лише про один акцизний склад, з якого фізично відвантажене (відпущене) пальне. Реквізити акцизного складу/акцизного складу пересувного, на який фізично відвантажене (отримане) пальне, не зазначаються.

Таблична частина акцизної накладної заповнюється в такому порядку:

— у графі 1 зазначається код товарної підкатегорії пального згідно з УКТ ЗЕД (10 знаків), для скрапленого газу (пропану або суміші пропану з бутаном), інших газів, бутану, ізобутану — умовний код 2711 00 00 00;

— у графі 2 перед описом пального зазначається календарний рік (чотири цифри), за який розрахована облікова різниця, внесена до акцизної накладної;

— графа 3 (обсяг реалізованого пального у кілограмах) має нульове значення;

— у графі 4 зазначається перевищення обсягу залишків пального у літрах, приведених до температури 15°C, що обліковуються в СЕАРП та СЕ платника акцизного податку, понад обсяги залишків пального у літрах, приведених до температури 15°C, у бухгалтерському обліку такого платника. Зазначений у графі 4 обсяг пального за кожним кодом УКТ ЗЕД пального (або умовним кодом — для скрапленого газу (пропану або суміші пропану з бутаном), інших газів, бутану, ізобутану), що за даними СЕАРП та СЕ обліковується на акцизному складі, який є місцем роздрібної торгівлі пальним, на яке отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним, не може перевищувати облікову різницю, визначену згідно з пунктом 47 порядку за номером 408.

У клітинках акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, що не заповнюються, нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються, крім рядків у верхній лівій частині документа, в яких відповідно до форми такого документа може бути внесена цифра «0» (пункт 12 розділу І порядку за номером 729).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області