За якою адресою шукати повідомлення про сплату земельного податку

За якою адресою шукати повідомлення про сплату земельного податку

Відповідно до другого і третього абзаців пункту 45.1 статті 45 Податкового кодексу України (ПКУ) податковою адресою платника податків — фізичної особи визнається місце її проживання, за яким вона береться на облік як платник податків у контрольному органі. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Платник податків — фізична особа може мати одночасно не більше однієї податкової адреси.

Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, у сфері будівництва, щомісяця, але не пізніше десятого числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контрольного органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом міністрів України.

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру та Міністерство юстиції України подають щомісяця до десятого числа (у разі наявності технічної можливості — щоденно), а також на запит контрольного органу за місцезнаходженням земельної ділянки або ДПС відповідно до пункту 4 Порядку подання інформації про платників податків, об’єкти оподаткування та об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, для забезпечення ведення їх обліку, а також обчислення та справляння податків і зборів, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 21 грудня 2011 року за номером 1386 (зі змінами), інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю.

Нарахування фізичним особам сум плати за землю проводиться контрольними органами (за місцем знаходження земельної ділянки, у тому числі право на яку фізична особа має як власник земельної частки (паю), які надсилають платнику податку у порядку, визначеному статтею 42 ПКУ, до першого липня поточного року податкове повідомлення-рішення (ППР) про внесення податку за формою, встановленою у порядку, визначеному статтею 58 ПКУ, разом із детальним розрахунком суми податку, який, зокрема, але не виключно, має містити кадастровий номер та площу земельної ділянки, розмір ставки податку та розмір пільги зі сплати податку.

Документи вважаються належним чином врученими, якщо вони надіслані у порядку, визначеному пунктом 42.4 статті 42 ПКУ, надіслані за адресою (місцезнаходженням, податковою адресою) платника податків рекомендованим листом із повідомленням про вручення або особисто вручені платнику податків (його представнику).

Пунктом 42.4 статті 42 ПКУ встановлено, що платники податків, які, зокрема, пройшли електронну ідентифікацію онлайн в електронному кабінеті, можуть здійснювати листування з контрольними органами засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України від 22 травня 2003 року за номером 851-ІV «Про електронні документи та електронний документообіг» та від 5 жовтня 2017 року за номером 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги».

Листування контрольних органів із платниками податків, зазначеними у першому абзаці пункту 42.4 статті 42 ПКУ, які подали заяву про бажання отримувати документ через електронний кабінет, здійснюється засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог двох згаданих Законів шляхом надіслання документа в електронний кабінет з одночасним надісланням платнику податків на його електронну адресу (адреси) інформації про вид документа, дату та час його надіслання в електронний кабінет.

Документ, надісланий контрольним органом в електронний кабінет, вважається врученим платнику податків, якщо він сформований з дотриманням вимог Законів за номерами 851 та 2155 та є доступним в електронному кабінеті.

Датою вручення платнику податків документа є дата, зазначена у квитанції про доставку у текстовому форматі, що відправляється з електронного кабінету автоматично та свідчить про дату та час доставки документа платнику податків. У разі якщо доставка документа відбулася після 18 години, датою вручення документа платнику податків вважається наступний робочий день. Якщо доставка відбулася у вихідний чи святковий день, датою вручення документа платнику податків вважається перший робочий день, що настає за вихідним або святковим днем.

При неотриманні контрольним органом квитанції про доставку документа в електронний кабінет протягом двох робочих днів із дня його надіслання такий документ у паперовій формі на третій робочий день із дня відправлення з електронного кабінету надсилається за адресою (місцезнаходженням, податковою адресою) платника податків рекомендованим листом із повідомленням про вручення або особисто вручається платнику податків (його представнику).

При цьому строк доставки документа в електронний кабінет, визначений п’ятим абзацом пункту 42.4 статті 42 ПКУ, не зараховується до строку надіслання документів, визначеного ПКУ.

Отже, контрольні органи надсилають ППР про сплату земельного податку і орендної плати за земельні ділянки державної та/або комунальної власності на податкові адреси (адреси проживання) фізичних осіб рекомендованим листом із повідомленням про вручення.

Фізичним особам, які подали заяву про бажання отримувати документ через електронний кабінет, ППР надсилаються контрольними органами в електронний кабінет з одночасним надісланням фізичним особам на їх електронні адреси інформації про вид документа, дату та час його надіслання в електронний кабінет. При цьому у разі неотримання контрольним органом квитанції про доставку ППР в електронний кабінет протягом двох робочих днів із дня його надіслання ППР у паперовій формі надсилається за податковою адресою (адресою проживання) фізичної особи рекомендованим листом із повідомленням про вручення.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області