Для добровільного (спеціального) декларування залишилося обмаль часу

Для добровільного (спеціального) декларування залишилося обмаль часу

Відповідно до першого абзацу пункту 1 підрозділу 9 прим.4 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України (ПКУ) одноразове (спеціальне) добровільне декларування — це особливий порядок добровільного декларування фізичною особою, визначеною пунктом 3 підрозділу 9 прим.4 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ, належних їй активів, розміщених на території України та/або за її межами, якщо такі активи фізичної особи були одержані (набуті) такою фізичною особою за рахунок доходів, що підлягали в момент їх нарахування (отримання) оподаткуванню в Україні та з яких не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори відповідно до вимог законодавства з питань оподаткування та/або міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та/або які не були задекларовані в порушення податкового та валютного законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контрольні органи, протягом будь-якого з податкових періодів, що мали місце до першого січня 2021 року. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Пунктом 3 підрозділу 9 прим.4 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ передбачено, що скористатися одноразовим (спеціальним) добровільним декларуванням можуть фізичні особи-резиденти, у тому числі самозайняті особи, а також фізичні особи, які не є резидентами України, але які були резидентами на момент отримання (набуття) об’єктів декларування чи на момент нарахування (отримання) доходів, за рахунок яких були отримані (набуті) об’єкти декларування, і які відповідно до ПКУ є чи були платниками податків.

Одноразове (спеціальне) добровільне декларування проводиться з першого вересня 2021 року до першого березня 2023 року та передбачає сплату збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування в порядку, строки і розмірах, встановлених ПКУ, та виконання інших умов, визначених підрозділом 9 прим.4 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ (другий абзац пункту 1 підрозділу 9 прим.4 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ).

Згідно з пунктом 2 підрозділу 9 прим.4 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ збір з одноразового (спеціального) добровільного декларування — це одноразовий обов’язковий платіж, розмір якого самостійно розраховується декларантом з вартості належних йому активів з урахуванням ставок такого збору, визначених підрозділом 9 прим.4 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ, та відображається ним в одноразовій (спеціальній) добровільній декларації (пункт 2 підрозділу 9 прим.4 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області