Обов’язок нерезидентів стати на облік у контрольних органах

Обов’язок нерезидентів стати на облік у контрольних органах

Пунктом 64.5 статті 64 Податкового кодексу України (ПКУ) визначено, що нерезиденти (іноземні юридичні компанії, організації), які здійснюють в Україні діяльність через відокремлені підрозділи, у тому числі постійні представництва, або придбавають нерухоме майно або отримують майнові права на таке майно в Україні, або відкривають рахунки в банках України (крім кореспондентських рахунків, що відкриваються банкам-нерезидентам), в інших фінансових установах, у небанківських надавачах платіжних послуг, або відкривають електронні гаманці в емітентах електронних грошей відповідно до статті 64 Закону України «Про платіжні послуги», або набувають право власності на інвестиційний актив, визначений третім-шостим абзацами підпункту «е» підпункту 141.4.1 пункту 141.4 статті 141 ПКУ, в іншого нерезидента, який не має постійного представництва в Україні, зобов’язані стати на облік у контрольних органах. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відповідно до пункту 60 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ нерезиденти (іноземні компанії, організації), які здійснюють господарську діяльність на території України та/або які до набрання чинності цим Законом належно акредитували (зареєстрували, легалізували) на території України відокремлені підрозділи, у тому числі постійні представництва, і станом на 1 січня 2021 року не перебувають на обліку в контрольних органах, зобов’язані протягом трьох місяців подати до контрольних органів документи для взяття їх на облік у порядку, встановленому пунктом 64.5 статті 64 ПКУ.

Разом із тим, наказом Міністерства фінансів України від 8 лютого 2021 року за номером 62, який набув чинності з 19 березня 2021 року, внесені зміни до Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 9 грудня 2011 року за номером 1588.

Пунктом 2 наказу за номером 62 встановлено, що нерезиденти (іноземні юридичні компанії, організації), які здійснюють в Україні діяльність через відокремлені підрозділи, у тому числі постійні представництва, та на дату набрання чинності наказу за номером 62 не перебувають на обліку в контрольних органах, зобов’язані протягом двох місяців із дати набрання чинності подати для постановки їх на облік документи, визначені пунктами 4.2, 4.4 розділу IV порядку обліку.

З урахуванням дати набрання чинності наказу за номером 62 з 19 березня 2021 року, граничний строк подання до контрольних органів нерезидентами документів для взяття їх на облік продовжено до 19 травня 2021 року.

Згідно з пунктом 64.5 статті 64 ПКУ у разі встановлення контрольним органом за результатами податкового контролю ознак ведення нерезидентом господарської діяльності на території України, зазначеної в третьому-п’ятому абзацах зазначеного пункту, без взяття на податковий облік нерезидента, зокрема здійснення резидентом діяльності в інтересах нерезидента через відокремлені підрозділи, у тому числі, що має ознаки постійного представництва, контрольним органом призначається перевірка такої діяльності.

Якщо перевіркою встановлено ведення нерезидентом діяльності через відокремлені підрозділи, у тому числі постійне представництво в Україні без взяття на податковий облік, контрольний орган складає акт перевірки, який надсилається нерезиденту в порядку, визначеному пунктом 86.13 статті 86 ПКУ. На підставі акта перевірки контрольним органом може бути прийнято рішення про взяття на облік такого нерезидента в Україні без заяви нерезидента та отримання заперечення до акта перевірки.

Згідно з другим абзацом пункту 60 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, перевірки щодо нерезидентів (іноземних компаній, організацій), які здійснюють господарську діяльність на території України та які повинні були стати на облік у порядку, встановленому пунктом 64.5 статті 64 ПКУ, та якими не були виконані вимоги першого абзацу цього пункту, та щодо їх відокремлених підрозділів, у тому числі постійних представництв, що перебувають на обліку, можуть бути призначені з 1 липня 2021 року.

Законом України від 3 листопада 2022 року за номером 2719-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо приватизації державного і комунального майна, яке перебуває у податковій заставі, та забезпечення адміністрування погашення податкового боргу» (набрав чинності з 24 листопада 2022 року) були внесені зміни до підпункту 69.2 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, згідно з якими знято обмеження щодо проведення деяких документальних позапланових перевірок, в тому числі з підстав, визначених підпунктом 78.1.22 пункту 78.1 статті 78 ПКУ.

Відповідно до підпункту 78.1.22 пункту 78.1 статті 78 ПКУ документальна позапланова перевірка здійснюється у разі отримання інформації, що свідчить про ведення нерезидентом господарської діяльності через постійне представництво на території України, відповідно до вимог підпункту 14.1.193 пункту 14.1 статті 14 ПКУ, без взяття на податковий облік.

Згідно з пунктом 117.4. статті 117 ПКУ ведення нерезидентом (іноземною юридичною компанією, організацією) діяльності через відокремлений підрозділ, у тому числі постійне представництво, без взяття на податковий облік у порядку, передбаченому ПКУ, — тягне за собою накладення штрафу на нерезидента в розмірі 100000 гривень.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області