Пеня у випадку адміністративного чи судового оскарження рішення податківців, які виграли справу

Пеня у випадку адміністративного чи судового оскарження рішення податківців, які виграли справу

Першим абзацом пункту 1 підрозділу 3 розділу V Порядку ведення податковими органами оперативного обліку податків, зборів, платежів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12 січня 2021 року за номером 5 визначено, що не пізніше наступного робочого дня після дня вручення платнику, зокрема, податкового повідомлення-рішення (ППР) або отримання інформації про їх вручення працівник структурного підрозділу, що склав документ, вносить дату вручення документа до підсистеми, що забезпечує відображення результатів контрольно-перевірочної роботи. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Прийняті контрольним органом ППР, відповідно до пункту 56.1 статті 56 Податкового кодексу України (ПКУ) можуть бути оскаржені в адміністративному або судовому порядку.

Згідно з пунктом 56.8 статті 56 ПКУ контрольний орган, який розглядає скаргу платника податків, зобов’язаний прийняти вмотивоване рішення та надіслати його протягом двадцяти календарних днів, наступних за днем отримання скарги, на адресу платника податків засобами поштового зв’язку (з повідомленням про вручення) чи електронного зв’язку (з дотриманням вимог, визначених пунктом 42.4 статті 42 ПКУ) або надати йому під розписку.

При цьому керівник (його заступник або уповноважена особа) контрольного органу може прийняти рішення про продовження строку розгляду скарги платника податків понад 20-денний строк, визначений у пункті 56.8 статті 56 ПКУ, але не більше шістдесяти календарних днів, та письмово або в електронній формі засобами електронного зв’язку (з дотриманням вимог, визначених пунктом 42.4 статті 42 ПКУ) повідомити про це платника податків до закінчення строку, визначеного у пункті 56.8 статті 56 ПКУ (пункт 56.9 статті 56 ПКУ).

Порядок нарахування пені визначено статтею 129 ПКУ.

Так, відповідно до підпунктів 129.1.1 та 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 ПКУ нарахування пені розпочинається:

при нарахуванні контрольним органом податкового зобов’язання у встановлених ПКУ випадках, не пов’язаних із проведенням перевірки, або при нарахуванні контролбним органом грошового зобов’язання, визначеного за результатами перевірки, починаючи з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати платником податків такого зобов’язання, визначеного в ППР згідно із ПКУ;

при нарахуванні контрольним органом за результатами перевірки податкового зобов’язання та/або іншого зобов’язання, контроль за сплатою якого покладено на контрольні органи, у разі виявлення його заниження — на суму такого заниження, починаючи з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати платником податків цього зобов’язання за відповідний податковий (звітний) період, щодо якого виявлено заниження, та за весь період заниження (у тому числі за період адміністративного та/або судового оскарження).

Інформація про виявлені заниження податкових зобов’язань у розрізі податкових (звітних) періодів/податкових декларацій (розрахунків) та граничні строки сплати таких зобов’язань враховуються під час розрахунку суми пені в інтегрованій картці платника (другий абзац пункту 1 підрозділу 3 розділу V порядку за номером 5).

До настання граничного строку сплати/зменшення донараховані/зменшені суми за відсутності процедури адміністративного або судового оскарження не беруть участі у розрахунках (четвертий абзац пункту 1 підрозділу 3 розділу V порядку за номером 5).

Нарахування пені, передбаченої підпунктом 129.1.1 пункту 129.1 статті 129 ПКУ, згідно з підпунктом 129.3.1 пункту 129.3 статті 129 ПКУ закінчується у день зарахування коштів на відповідний рахунок органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів на відповідний рахунок платника податків, та/або в інших випадках погашення податкового боргу та/або грошових зобов’язань.

Підпунктом 129.3.4 прим.1 пункту 129.3 статті 129 ПКУ визначено, що нарахування пені, передбаченої підпунктом 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 ПКУ, закінчується в день настання строку погашення грошового зобов’язання, визначеного контрольним органом за результатами перевірки. Така пеня нараховується в день закінчення її нарахування за весь період заниження податкового зобов’язання, починаючи з дня, визначеного підпунктом 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 ПКУ, по день закінчення.

На суми грошового зобов’язання, визначеного підпунктом 129.1.1 пункту 129.1 статті 129 ПКУ (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені) та в інших випадках визначення пені відповідно до вимог ПКУ, якщо її розмір не встановлений, нараховується пеня за кожний календарний день прострочення сплати грошового зобов’язання, включаючи день погашення, з розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на кожний такий день (перший абзац пункту 129.4 статті 129 ПКУ).

На суми заниження податкового зобов’язання, визначеного, зокрема, підпунктом 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 ПКУ, нараховується пеня за кожний календарний день заниження податкового зобов’язання, включаючи день настання строку погашення податкового зобов’язання, визначеного контрольним органом, з розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на кожний такий день (другий абзац пункту 129.4 статті 129 ПКУ).

Отже, якщо за результатами адміністративного та/або судового оскарження ППР прийнято рішення на користь органу ДПС (сума грошового зобов’язання у повному обсязі підтверджується), пеня нараховується контрольним органом (враховуючи період адміністративного та/або судового оскарження), з розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на кожний календарний день:

прострочення сплати грошового зобов’язання (крім заниженої суми податкового зобов’язання) за період починаючи з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати платником податків такого зобов’язання, визначеного в ППР, по день погашення (включно);

заниження податкового зобов’язання на суму заниженого податкового зобов’язання, визначеного в ППР, починаючи з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати такого зобов’язання за відповідний податковий (звітний) період, щодо якого виявлено заниження, та за весь період заниження (у тому числі за період адміністративного та/або судового оскарження).

При цьому якщо в межах процедури адміністративного оскарження було прийнято рішення про продовження строків розгляду скарги платника податків понад строки, визначені ПКУ, пеня не нараховується протягом таких додаткових строків незалежно від результатів адміністративного оскарження (пункт 130.1 статті 130 ПКУ).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області