Оподаткування ПДФО стипендії докторантів

Оподаткування ПДФО стипендії докторантів

Відповідно до пункту 3 Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 23 березня 2016 року за номером 261, підготовка осіб в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі здійснюється за рахунок видатків державного бюджету у державних закладах вищої освіти чи наукових установах (державне замовлення) та за рахунок видатків місцевих бюджетів у державних та комунальних закладах вищої освіти чи наукових установах (регіональне замовлення). Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

До докторантури приймаються особи, які мають ступінь доктора філософії, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема, публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей (пункт 39 згаданого порядку).

До аспірантури (ад’юнктури) на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра (пункт 19 порядку).

Згідно з пунктом 17 порядку аспіранти (ад’юнкти) і докторанти мають право брати участь у конкурсах на отримання грантової підтримки наукових досліджень та стипендій, заснованих на честь видатних діячів науки, освіти, культури, громадських діячів, а також заснованих Президентом України, Кабінетом міністрів України, державними чи недержавними органами, підприємствами, установами чи організаціями.

Підпунктом 165.1.26 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України (ПКУ) передбачено, що до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається сума стипендії (включаючи суму її індексації, нараховану відповідно до закону), яка виплачується учню, студенту, курсанту військових навчальних закладів, ординатору, аспіранту або ад’юнкту, але не вище ніж сума, визначена в першому абзаці підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 ПКУ.

Разом із тим, до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються інші доходи, крім зазначених у статті 165 ПКУ (підпункт 164.2.20 пункту 164.2 статті 164 ПКУ).

Враховуючи сказане, стипендія, яка виплачується докторантам, підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області