Подача сільськогосподарськими товаровиробниками документів для обрання четвертої групи платників єдиного податку

Подача сільськогосподарськими товаровиробниками документів для обрання четвертої групи платників єдиного податку

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Відповідно до підпункту 298.8.1 пункту 298.8 статті 298 Податкового кодексу України (ПКУ) сільськогосподарські товаровиробники для переходу на спрощену систему оподаткування або щорічного підтвердження статусу платника єдиного податку подають не пізніше 20 лютого поточного року:

загальну податкову декларацію з податку на поточний рік щодо всієї площі земельних ділянок, з яких справляється податок (сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ, багаторічних насаджень), та/або земель водного фонду внутрішніх водойм (озер, ставків та водосховищ), — контрольному органу за своїм місцезнаходженням (місцем перебування на податковому обліку);

звітну податкову декларацію з податку на поточний рік окремо щодо кожної земельної ділянки — контрольному органу за місцем розташування такої земельної ділянки (юридичні особи);

розрахунок частки сільськогосподарського товарного виробництва (юридичні особи) — контрольним органам за своїм місцезнаходженням та/або за місцем розташування земельних ділянок за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику;

відомості (довідку) про наявність земельних ділянок — контрольним органам за своїм місцезнаходженням та/або за місцем розташування земельних ділянок.

 У відомостях (довідці) про наявність земельних ділянок зазначаються дані про кожний документ, що встановлює право власності та/або користування земельними ділянками, у тому числі про кожний договір оренди земельної частки (паю).

Згідно з підпунктом 298.8.2 пункту 298.8 статті 298 ПКУ сільськогосподарські товаровиробники — юридичні особи, утворені протягом року шляхом злиття, приєднання або перетворення, подають протягом двадцяти календарних днів місяця, що настає за місяцем його утворення, до контрольних органів за своїм місцезнаходженням та за місцем розташування земельних ділянок декларацію з податку за період від дати утворення до кінця поточного року для набуття статусу платника податку, а також усіх прав і обов’язків щодо погашення податкових зобов’язань або боргів, які передані йому як правонаступнику.

Склад доходу сільськогосподарського товаровиробника, отриманого від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки, визначено у підпункті 298.8.3 пункту 298.8 статті 298 ПКУ.

Платники єдиного податку четвертої групи самостійно обчислюють суму податку щороку станом на перше січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контрольному органу за місцезнаходженням платника податку та місцем розташування земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 ПКУ (підпункт 295.9.1 пункту 295.9 статті 295 ПКУ).

При цьому, якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний день, що настає за вихідним або святковим днем (перший абзац пункту 49.20 статті 49 ПКУ).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області