Інформація заповнюється українською або англійською

Інформація заповнюється українською або англійською

Відповідно до підпункту 39 прим.2.1.2 пункту 39 прим.2.1 статті 39 прим.2 Податкового кодексу України (ПКУ) контролюючою особою є, зокрема, фізична особа — резидент України, що є прямим або опосередкованим власником (контролером) контрольованої іноземної компанії. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Підпунктом 39 прим.2 5.2 пункту 39 прим.2.5 статті 39 прим.2 ПКУ передбачено, що контролюючі особи зобов’язані подавати звіт про контрольовані іноземні компанії до контролюючого органу одночасно з поданням річної декларації про майновий стан і доходи за відповідний календарний рік засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог закону щодо електронного документообігу та кваліфікованого електронного підпису.

Форма звіту, скорочена форма звіту та Порядок заповнення звіту про контрольовані іноземні компанії, скороченої форми звіту про контрольовані іноземні компанії і подання до контрольного органу затверджені наказом Міністерства фінансів України від 25 серпня 2022 року за номером 254.

При цьому, інформація щодо найменування, місця знаходження контрольованої іноземної компанії відображається у графах 8,9 та 13 звіту таким чином:

у графі 8 звіту зазначається повне найменування контрольованої іноземної компанії українською мовою;

у графі 9 зазначається повне найменування контрольованої іноземної компанії англійською мовою;

у графі 13 зазначається адреса контрольованої іноземної компанії українською (графа 13.1) та англійською (графа 13.2) мовами.

Форма декларації та інструкція щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи затверджені наказом Міністерства фінансів України від 2 жовтня 2015 року за номером 859 із змінами та доповненнями.

Декларація складається з восьми розділів та дев’яти додатків до неї (пункт 1 розділу ІІ інструкції).

Відповідно до пункту 9 інструкції у додатку КІК «Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору, визначених з частини прибутку контрольованої іноземної компанії», до декларації зазначаються дані платниками податку — резидентами України, що визнаються контрольною особою щодо контрольованої іноземної компанії.

Додаток КІК заповнюється окремо по кожній контрольованій іноземній компанії.

У заголовній частині додатка КІК відображаються відомості про нерезидента, зокрема, у полях:

«повне найменування нерезидента» вказується найменування контрольованої іноземної компанії, яке зазначене у контракті/договорі;

«місцезнаходження нерезидента» — вказується місцезнаходження контрольованої іноземної компанії, яка зазначена у контракті/договорі.

Враховуючи сказане, у полях «повне найменування нерезидента» та «місцезнаходження нерезидента» заголовної частини додатка КІК вказується інформація, яка зазначена у контракті/договорі, українською або англійською мовою.

При цьому, така зазначена інформація має відповідати інформації, відображеній відповідно у графах 8 або 9,13.1 або 13.2 звіту.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області