Відповідальність за не реєстрацію платником ПДВ

Відповідальність за не реєстрацію платником ПДВ

Порядок реєстрації платників ПДВ регулюється статтями 180—183 Податкового кодексу України (ПКУ) та регламентується розділом III Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 листопада 2014 року за номером 1130, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 листопада 2014 року за номером 1456/26233. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відповідно до пункту 183.2 статті 183 ПКУ у разі обов’язкової реєстрації особи як платника ПДВ реєстраційна заява подається до контрольного органу не пізніше десятого числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто обсягу оподатковуваних операцій, визначеного у статті 181 ПКУ.

Згідно з пунктом 183.10 статті 183 ПКУ будь-яка особа, яка підлягає обов’язковій реєстрації як платник ПДВ, і у випадках та в порядку, передбачених цією статтею, не подала до контрольного органу реєстраційну заяву, несе відповідальність за не нарахування або несплату цього податку на рівні зареєстрованого платника без права нарахування податкового кредиту та отримання бюджетного відшкодування.

При цьому, з урахуванням підпункту 54.3.1 пункту 54.3 статті 54 ПКУ контрольний орган зобов’язаний самостійно визначити суму грошових зобов’язань, передбачених ПКУ або іншим законодавством, якщо, зокрема, платник податків не подає в установлені строки податкову (митну) декларацію, а при здійсненні заходів податкового контролю встановлено факти здійснення платником податків діяльності, що призвела до виникнення об’єктів оподаткування, наявності показників, які підлягають декларуванню.

Згідно з пунктом 123.1 статті 123 ПКУ вчинення платником податків діянь, що зумовили визначення контрольним органом суми податкового зобов’язання на підставах, визначених підпунктами 54.3.1, 54.3.2, 54.3.6 статті 54 ПКУ, тягне за собою накладення на платника податків штрафу в розмірі десяти відсотків суми визначеного податкового зобов’язання.

Відповідно до пункту 123.2. статті 123 ПКУ діяння, передбачені пунктом 123.1 статті 123 ПКУ, вчинені умисно, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 25-ти відсотків від суми визначеного податкового зобов’язання.

Згідно з пунктом 123.3 статті 123 ПКУ діяння, передбачені пунктом 123.2 статті 123, вчинені повторно протягом 1095-ти календарних днів, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі п’ятдесяти відсотків суми визначеного податкового зобов’язання.

Враховуючи сказане, якщо особа підлягає обов’язковій реєстрації платником ПДВ та не зареєстрована ним у порядку, передбаченому статтею 183 ПКУ (у зв’язку із неподанням реєстраційної заяви), до неї застосовується відповідальність, передбачена пунктами 123.1—123.3 статті 123 ПКУ (в залежності від характеру порушення).

При цьому, відповідальність за неподання податкової декларації з ПДВ та за відсутність реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних до такої особи не застосовується, оскільки з урахуванням вимог пункту 46.1 статті 46 ПКУ та пункту 201.8 статті 201 ПКУ обов’язок щодо подання податкової декларації з ПДВ покладається на платника ПДВ та право на нарахування податку та складання податкових накладних надається виключно особам, зареєстрованим як платники податку в порядку, передбаченому статтею 183 ПКУ.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області