Коригування фінансового результату на суму коштів, перерахованих неприбутковим організаціям, які не утримуються за рахунок держбюджету

Коригування фінансового результату на суму коштів, перерахованих неприбутковим організаціям, які не утримуються за рахунок держбюджету

Відповідно до першого абзацу підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 Податкового кодексу України (ПКУ) об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які визначені відповідними положеннями ПКУ. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується, зокрема, на суму коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року неприбутковим організаціям, внесеним до Реєстру неприбуткових установ та організацій на дату такого перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг (окрім неприбуткової організації, яка є об’єднанням страховиків, якщо участь страховика у такому об’єднанні є умовою проведення діяльності такого страховика відповідно до закону, та неприбуткових організацій, до яких застосовуються положення підпункту 140.5.14 пункту 140.5 статті 140 ПКУ), у розмірі, що перевищує 4 відсотки оподатковуваного прибутку попереднього звітного року.

Тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України, введеного Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року за номером 64/2022, затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року за номером 2102-IX, справляння податків і зборів здійснюється з урахуванням особливостей, визначених у пункті 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ.

Зокрема, згідно з підпунктом 69.6 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ коригування, встановлені підпунктом 140.5.9 пункту 140.5 статті 140 ПКУ, не проводяться щодо сум коштів або вартості спеціальних засобів індивідуального захисту (касок, бронежилетів, виготовлених відповідно до військових стандартів), технічних засобів спостереження, лікарських засобів та медичних виробів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів речового забезпечення, а також інших товарів, виконаних робіт, наданих послуг за переліком, що визначається Кабінетом міністрів України, які добровільно перераховані (передані) Збройним силам України, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Міністерству внутрішніх справ України, Управлінню державної охорони України, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх з’єднанням, військовим частинам, підрозділам, установам або організаціям, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, для потреб забезпечення оборони держави та наданої гуманітарної допомоги з дотриманням вимог законодавства України про гуманітарну допомогу у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, а також на користь центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, сил цивільного захисту та/або закладам охорони здоров’я державної, комунальної власності, та/або структурним підрозділам з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, сум коштів, перерахованих на спеціальні рахунки, відкриті Національним банком України для збору коштів.

Отже, положення підпункту 69.6 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ на період до припинення або скасування воєнного стану на території України щодо не проведення коригувань фінансового результату до оподаткування відповідно до підпункту 140.5.9 пункту 140.5 статті 140 ПКУ не поширюються на операції з перерахування коштів (або передання товарів, визначених у підпункті 69.6 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ) на безповоротній основі неприбутковим установам або організаціям, внесеним до реєстру, які не утримуються за рахунок коштів державного бюджету, крім закладів охорони здоров’я державної та комунальної власності, для потреб забезпечення оборони держави та при наданні гуманітарної допомоги таким організаціям з дотриманням вимог законодавства України про гуманітарну допомогу у зв’язку з військовою агресією росії проти України.

Якщо платник податку на прибуток безоплатно перерахував кошти, передав товари, що визначені у підпункті 69.6 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ, неприбутковим установам або організаціям, внесеним до реєстру, які не утримуються за рахунок коштів державного бюджету, за виключенням закладів охорони здоров’я державної та комунальної власності, для потреб забезпечення оборони держави та при наданні гуманітарної допомоги таким організаціям у встановленому порядку, то такий платник згідно з підпунктом 140.5.9 пункту 140.5 статті 140 ПКУ повинен збільшити фінансовий результат до оподаткування на суму таких коштів (вартість товарів) у розмірі, що перевищує 4 відсотки оподатковуваного прибутку попереднього звітного року.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області