Може бути і закордонний паспорт

Може бути і закордонний паспорт

Відповідно до пункту 63.5 статті 63 Податкового кодексу України (ПКУ) всі фізичні особи — платники податків та зборів реєструються у контрольних органах шляхом включення відомостей про них до Державного реєстру фізичних осіб — платників податків (ДРФО) у порядку, визначеному ПКУ. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області

Порядок реєстрації фізичних осіб у ДРФО та форми документів, пов’язаних із реєстрацією фізичних осіб у ДРФО, визначені Положенням про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 29 вересня 2017 року за номером 822, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2017 року за номером 1306/31174, зі змінами і доповненнями.

Відповідно до пункту 1 розділу VII цього положення фізична особа незалежно від віку (як резидент, так і нерезидент), яка не включена до ДРФО, зобов’язана особисто або через представника подати до відповідного контрольного органу облікову картку фізичної особи — платника податків за формою №1ДР (додаток 2 до положення), яка є водночас заявою для реєстрації у ДРФО, та пред’явити документ, що посвідчує особу, який містить необхідні для реєстрації реквізити (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дату народження, місце народження, місце проживання (за наявності), громадянство).

Варто зазначити, що фізичні особи — платники податків зобов’язані подавати до контрольних органів відомості про зміну даних, які вносяться до облікової картки, протягом місяця з дня виникнення таких змін шляхом подання заяви про внесення змін до ДРФО за формою №5ДР (додаток 12) та документ, що посвідчує особу, яке після пред’явлення повертається (пункт 1 розділу IX положення).

Згідно з підпунктом 1 пункту 1 розділу IІІ положення для проведення реєстрації, внесення змін, отримання картки платника податків або відомостей з державного реєстру використовуються дані документа, що посвідчує особу, для громадян України:

паспорт громадянина України;

паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про оформлення документів для виїзду громадян України за кордон на постійне проживання (для громадян України, які виїжджають за кордон на постійне проживання чи постійно проживають за кордоном);

тимчасове посвідчення громадянина України.

За зверненням фізичної особи, її представника контрольний орган видає документ, що засвідчує реєстрацію у державному реєстрі (картка платника податків (додаток 3)), відповідно до порядку, визначеного положенням (окрім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контрольний орган і мають відмітку у паспорті). У такому документі зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків (пункт 7 розділу VII положення).

Крім того, відповідно до пункту 7 розділу ІII положення громадяни України, які проживають або перебувають за кордоном та не можуть прибути до відповідного контрольного органу в Україні, у разі необхідності реєстрації/внесення змін до ДРФО та/або отримання документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у ДРФО, можуть надіслати поштою на адресу Державної податкової служби України (м. Київ, Львівська площа, 8) облікову картку за формою №1ДР) та ксерокопію з чітким зображенням документа, що посвідчує особу. Підпис фізичної особи на Обліковій картці за формою №1ДР/Заяві за формою 5ДР повинен бути засвідчений у встановленому законодавством порядку.

Документ, що засвідчує реєстрацію у ДРФО фізичної особи, яка проживає або перебуває за кордоном та не може прибути до відповідного контрольного органу в Україні, може бути надісланий до закордонної дипломатичної установи України за місцезнаходженням особи за кордоном або за письмовим клопотанням особи на вказану нею адресу за кордоном (пункт 9 розділу VII положення).

Враховуючи сказане, фізична особа — громадянин України, яка постійно проживає за кордоном, може отримати документ, що засвідчує реєстрацію в ДРФО на підставі паспорта громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про оформлення документів для виїзду громадян України за кордон на постійне проживання. При цьому, така особа подає до контрольного органу документи:

облікову картку за формою № 1ДР/заяву за формою № 5ДР;

паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про оформлення документів для виїзду громадян України за кордон на постійне проживання.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області