Без акцизної накладної — ніяк

Без акцизної накладної — ніяк

Порядок заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового затверджений наказом Міністерства фінансів України від 19 червня 2019 року за номером 262. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

При здійсненні операції з відпуску/відвантаження пального суб’єкту господарювання (СГ) — платнику акцизного податку через паливороздавальні колонки в паливний бак транспортного засобу, акцизна накладна заповнюється таким чином:

— у рядку «Дата складання» — зазначається цифрами дата складання в такій послідовності: день місяця (дві цифри), місяць (дві цифри), рік (чотири цифри), при цьому крапки, коми та інші розділові знаки не проставляються;

— у рядку «Порядковий номер акцизної накладної» — цифровий номер (не має містити літер чи інших символів), який відповідає послідовному номеру такого документа, складеного платником податку (філією або структурним підрозділом платника податку) протягом певного періоду;

— у рядку «Особа, що реалізує пальне» — реквізити особи (платника податку), що реалізує пальне;

— у рядку «Особа — отримувач пального» — реквізити СГ — отримувача пального.

Під час реалізації пального СГ через паливороздавальну або оливороздавальну колонку з акцизного складу, який є місцем роздрібної торгівлі пальним, на яке отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним, у відповідних клітинках рядка «Особа — отримувач пального» заповнюються обов’язкові реквізити акцизної накладної, що ідентифікують отримувача пального, визначені підпунктами «г», «ґ» пункту 231.1 статті 231 розділу VI ПКУ (код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний обліковий номер для договорів про спільну діяльність чи реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб), повне чи скорочене найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податків).

У верхній лівій частині акцизної накладної зазначається:

— у полі «Коди операцій для складання в одному примірнику» — цифра «3»;

— у полі «Умови оподаткування» — ознака щодо умов оподаткування пального «0»;

— у полі «Напрям використання» — напрям 4 — реалізація пального з акцизного складу, який є місцем роздрібної торгівлі пальним, на яке отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним, що зазначається, зокрема, у разі реалізації пального з акцизного складу пересувного до паливного бака транспортного засобу або технічного обладнання, пристрою місця зберігання пального, яке не є акцизним складом.

У верхній правій частині акцизної накладної зазначається:

— у полі «Примірник» верхньої правої частини акцизної накладної — номер примірника з наявної кількості примірників такої накладної, зокрема, для акцизних накладних, які складаються у одному примірнику (код операції «3»), у відповідних полях зазначаються цифри «1» (номер примірника) та «1» (кількість примірників);

— у рядках «Акцизний склад/пересувний акцизний склад, з якого фізично відвантажене (відпущене) пальне» — реквізити акцизного складу з якого фізично відвантажене (відпущене) пальне, а саме: уніфікований номер акцизного складу в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового;

— у рядках «Акцизний склад/пересувний акцизний склад, на який фізично відвантажене (отримане) пальне» — реквізити таких акцизних складів, не зазначаються, у відповідності з пунктом 7 розділу ІІ порядку.

Таблична частина акцизної накладної заповнюється таким чином:

— у графі 1 — код товарної підкатегорії пального згідно з УКТ ЗЕД (10 знаків);

— у графі 2 — інформація щодо опису пального згідно з УКТ ЗЕД;

— у графах 3 та 4 — інформація щодо обсягу реалізованого (відвантаженого)пального:

у кілограмах (графа 3);

у літрах, приведених до температури 15° C (графа 4).

Внесені до цих граф показники можуть мати лише додатне значення.

У клітинках рядків акцизної накладної, призначених для внесення реквізитів акцизного складу або пересувного акцизного складу, що не заповнюються, нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються.

В одному документі (акцизна накладна) може бути зазначено операцію виключно за одним кодом УКТ ЗЕД.

До акцизної накладної вноситься інформація за кожним кодом товарної підкатегорії пального згідно з УКТ ЗЕД, при цьому на кожен окремий код товарної підкатегорії пального згідно з УКТ ЗЕД, реалізованого із зазначеного в такій накладній акцизного складу/пересувного акцизного складу та/або отриманого на кожний окремий акцизний склад/пересувний акцизний склад, складається окрема акцизна накладна.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області