Від імені самозайнятої особи — нотаріально посвідчена довіреність

Від імені самозайнятої особи — нотаріально посвідчена довіреність

Нагадування від головного управління ДПС у Тернопільській області. Про те, ким має бути підписана податкова декларація.

Відповідно до пункту 48.5 статті 48 Податкового кодексу України податкова декларація повинна бути підписана:

— керівником платника податків або уповноваженою особою, а також особою, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації до контролюючого органу. При веденні бухгалтерського обліку та подання податкової декларації безпосередньо керівником платника податку така податкова декларація підписується таким керівником. Достатнім підтвердженням справжності документа податкової звітності є наявність оригіналу підпису уповноваженої особи на документі у паперовій формі або наявність накладеного на електронний документ кваліфікованого електронного підпису чи печатки платника податку (підпункт 48.5.1);

— фізичною особою — платником податків або його представником (підпункт 48.5.2).

Податкова декларація подається за вибором платника податків, якщо інше не передбачено Кодексом, зокрема, особисто платником податків або уповноваженою на це особою (пункт 49.3 статті 49).

Представниками платника податків визнаються особи, які можуть здійснювати представництво його законних інтересів та ведення справ, пов’язаних із сплатою податків, на підставі закону або довіреності. Довіреність, видана платником податків — фізичною особою на представництво його інтересів та ведення справ, пов’язаних із сплатою податків, має бути засвідчена відповідно до чинного законодавства (пункт 19.2. статті 19 Податкового кодексу).

Статтею 246 Цивільного кодексу України визначено, що довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Тобто при поданні податкової декларації особі необхідно пред’являти контролюючому органу документи, що уповноважують таку особу на подання звітності. Особа, уповноважена на подання звітності від імені юридичної особи, повинна мати довіреність, видану керівником такої юридичної особи або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Особа, уповноважена на подання звітності від імені самозайнятої особи, також повинна мати нотаріально посвідчену довіреність.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області