Заповнення двох граф звіту про контрольовані іноземні компанії

Заповнення двох граф звіту про контрольовані іноземні компанії

Пунктом 39 прим.2.5 статті 39 прим.2 Податкового кодексу України (ПКУ) встановлені вимоги щодо складання та подання звіту про контрольовані іноземні компанії. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Зокрема, підпунктом 39 прим.2.5.2 пункту 39 прим.2.5 статті 39 прим.2 ПКУ передбачено, що контролюючі особи зобов’язані подавати звіт про контрольовані іноземні компанії до контрольного органу одночасно з поданням річної декларації про майновий стан і доходи або податкової декларації з податку на прибуток підприємств за відповідний календарний рік засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги».

До звіту в обов’язковому порядку додаються завірені належним чином копії фінансової звітності контрольованої іноземної компанії, що підтверджують розмір прибутку контрольованої іноземної компанії за звітний (податковий) рік.

Наказом Міністерства фінансів України від 25 серпня 2022 року за номером 254 затверджено форму звіту, скорочену форму звіту та порядок заповнення звіту про контрольовані іноземні компанії, скороченої форми звіту про контрольовані іноземні компанії і подання до контрольного органу.

У звіті та у порядку чітко прописані назви граф та порядок їх заповнення, тобто графи звіту про контрольовані іноземні компанії, в яких є показники для декларування, підлягають заповненню.

Згідно з пунктом 23 цього порядку у графі 23 «Прибуток від операційної діяльності (грн)» звіту зазначається прибуток від операційної діяльності контрольованої іноземної компанії.

Відповідно до пункту 24 «Прибуток до оподаткування відповідно до даних фінансової звітності (грн)» Порядку у графі 24 звіту зазначається прибуток до оподаткування контрольованої іноземної компанії відповідно до даних фінансової звітності.

Графи 23 та 24 звіту містять числове поле, які заповнюються в гривнях без копійок та можуть бути як додатними, так і від’ємними.

Таким чином, якщо відповідно до даних фінансової звітності контрольованої іноземної компанії отримано збиток від операційної діяльності, фінансовий результат до оподаткування — збиток, то у графах 23 та 24 Звіту зазначаються суми таких збитків, тобто проставляються від’ємні числа.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області