Відмова у наданні податкової знижки шляхом вручення акта перевірки

Відмова у наданні податкової знижки шляхом вручення акта перевірки

Відповідно до підпункту 14.1.170 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України (ПКУ) податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання, — документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку-резидента у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів — фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати та/або у вигляді дивідендів, у випадках, визначених ПКУ. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Порядок застосування податкової знижки передбачений статтею 166 ПКУ.

На підставі даних, виключно зазначених у податкових деклараціях про майновий стан і доходи, посадовими особами у приміщенні контрольного органу проводиться камеральна перевірка.

Разом із тим, на вимогу контрольного органу та в межах його повноважень, визначених законодавством, платники податку зобов’язані пред’являти документи і відомості, пов’язані з виникненням доходу або права на отримання податкової знижки, обчисленням і сплатою податку, та підтверджувати необхідними документами достовірність відомостей, зазначених у податковій декларації з цього податку (пункт 176.1 статті 176 ПКУ).

Порядок проведення камеральної перевірки визначений статтею 76 ПКУ.

Пунктом 76.1 статті 76 ПКУ передбачено, що камеральна перевірка проводиться посадовими особами контрольного органу без будь-якого спеціального рішення керівника (його заступника або уповноваженої особи) такого органу або направлення на її проведення.

Камеральній перевірці підлягає вся податкова звітність суцільним порядком.

Згода платника податків на перевірку та його присутність під час проведення камеральної перевірки не обов’язкова.

Відповідно до пункту 76.2 статті 76 ПКУ порядок оформлення результатів камеральної перевірки здійснюється відповідно до вимог статті 86 ПКУ.

За результатами камеральної перевірки у разі встановлення порушень складається акт у двох примірниках, який підписується посадовими особами такого органу, які проводили перевірку, і після реєстрації у контрольному органі вручається або надсилається для підписання протягом трьох робочих днів платнику податків у порядку, визначеному статтею 42 ПКУ (пункт 86.2 статті 86 ПКУ).

Водночас на вимогу контрольного органу та в межах його повноважень, визначених законодавством, платники податків зобов’язані пред’являти документи, пов’язані з виникненням права на отримання податкової знижки, та підтверджувати необхідними документами відомості зазначені у податковій декларації.

У разі ненадходження протягом п’ятнадцяти робочих днів із дня, наступного за днем отримання запиту пояснень та документів, пов’язаних з виникненням права на отримання податкової знижки керівником (його заступником або уповноваженою особою) контрольного органу приймається рішення про проведення документальної позапланової перевірки відповідно до пункту 78.1 статті 78 ПКУ, яке оформлюється наказом (пункт 78.4 статті 78 ПКУ).

При виявленні перевіркою факту заниження (завищення) суми податкового зобов’язання контрольними органами направляється податкове повідомлення-рішення платникам податків, відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 28 грудня 2015 року за номером 1204 «Про затвердження Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків» із змінами та доповненнями.

Таким чином, контрольний орган повідомляє про відмову у наданні/зменшенні суми податкової знижки, визначеної платником у податковій декларації, шляхом вручення платнику податків акта перевірки у порядку, визначеному статтею 42 ПКУ та податкового повідомлення-рішення.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області