Нюанси подання звіту про контрольовані іноземні компанії

Нюанси подання звіту про контрольовані іноземні компанії

Відповідно до підпункту 39 прим.2.5.2 пункту 39 прим.2.5 статті 39 прим.2 Податкового кодексу України (ПКУ) контролюючі особи зобов’язані подавати звіт про контрольовані іноземні компанії до контрольного органу одночасно з поданням річної декларації про майновий стан і доходи або податкової декларації з податку на прибуток підприємств за відповідний календарний рік засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України від 22 травня 2003 року за номером 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг» зі змінами та доповненнями та від 5 жовтня 2017 року за номером 2155-VIII «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги» зі змінами та доповненнями. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Якщо контролююча особа не має можливості забезпечити складання фінансової звітності контрольованої іноземної компанії та/або здійснення розрахунку скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії до дати граничного строку подання річної декларації про майновий стан і доходи або податкової декларації з податку на прибуток підприємств, така контролююча особа подає звіт про контрольовані іноземні компанії за скороченою формою, який містить лише відомості, передбачені підпунктами а-в підпункту 39 прим.2.5.3 цього пункту.

Контролююча особа зобов’язана подати повний звіт до кінця календарного року, наступного за звітним (податковим) роком. У разі, якщо відповідно до звіту загальний оподатковуваний дохід, об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємств контролюючої особи збільшується, така особа до кінця календарного року, наступного за звітним (податковим) роком, подає декларацію типу «уточнююча». При цьому штрафні санкції та/або пеня не застосовуються (підпункт 39 прим.2.5.4 пункту 39 прим.2.5 статті 39 прим.2 ПКУ).

Форма звіту, форма скороченого звіту, порядок заповнення звіту про контрольовані іноземні компанії, скороченої форми звіту про контрольовані іноземні компанії і подання до контрольного органу затверджені наказом Міністерства фінансів України від 25 серпня 2022 року за номером 254.

Відповідно до пункту 10, якщо платник податків виявив, що у раніше поданому звіті/скороченому звіті інформація надана не в повному обсязі або звіт/скорочений звіт містить помилки чи недоліки, такий платник податків має право подати:

новий звіт/скорочений звіт (із позначкою «звітний новий») до граничного строку подання звіту/скороченого звіту за такий самий звітний період;

уточнюючий звіт/скорочений звіт (із позначкою «уточнюючий») після граничного строку подання звіту/скороченого звіту за такий самий звітний період.

Новий та уточнюючий звіти повинні містити повну інформацію про контрольовану іноземну компанію за звітний рік, як передбачено при складанні основного звіту/скороченого звіту (з позначкою «звітний»).

Враховуючи сказане, оскільки контролюючою особою були виявлені помилки в раніше поданому скороченому звіті, потрібно подавати скорочений звіт (із позначкою «уточнюючий») так, як і у повному звіті, який подано з декларацією типу «уточнююча», в якому враховані помилки чи недоліки.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області