Вільне життя

Звільнення пенсіонера

Чи має право адміністрація скоротити працівника після досягнення ним пенсійного віку?

ІГОР.
Тернопільський район.

Трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом лише у випадках, передбачених законом.

Такими випадками є:

— зміни в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідація, реорганізація, банкрутство або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників;

— виявлена невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, які перешкоджають продовженню цієї роботи, а так само скасування допуску до державної таємниці, якщо виконання покладених на нього обов’язків вимагає доступу до  державної таємниці;

— систематичне невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором або  правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення;

— прогул (у тому числі відсутність на роботі більше  трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин;

— нез’явлення на роботу протягом більш як чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності, не рахуючи відпустки по вагітності і пологах, якщо законодавством не встановлений триваліший строк збереження місця роботи  (посади) при певному захворюванні. За працівниками, які   втратили працездатність у зв’язку з трудовим каліцтвом або  професійним захворюванням, місце роботи (посада) зберігається  до відновлення працездатності або встановлення інвалідності;

— поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу;

— поява на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння;

— вчинення за місцем роботи розкрадання (в тому числі дрібного) майна власника, встановленого вироком суду, що набрав законної сили, чи постановою органу, до компетенції якого входить накладення адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу (стаття 40 Кодексу законів про працю.

Як бачите, працюючого пенсіонера можна звільняти за ініціативою адміністрації, але не тому, що він має пенсійний вік, а тому, що скорочується чисельність або штат працівників чи в інших випадках, наведених вище.

Орест ЗВАРИЧ.

Фото з вільних джерел

Loading...

Про автора

Всеукраїнська незалежна громадсько-політична газета

46001
м.Тернопіль
вул.Гетьмана Сагайдачного,9,
+38 0352 235 461
Email: webmaster@vilne.org.ua

Підписка на новини