Ліквідаційна декларація з податку на прибуток підприємств

Ліквідаційна декларація з податку на прибуток підприємств

Згідно з пунктом 97.1 статті 97 Податкового кодексу України під ліквідацією платника податків розуміється ліквідація платника податків як юридичної особи або державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи чи реєстрація у відповідному уповноваженому органі припинення незалежної професійної діяльності фізичної особи (якщо така реєстрація була умовою ведення незалежної професійної діяльності), внаслідок якої відбувається закриття їх рахунків та/або втрата їх статусу як платника податків відповідно до законодавства. Про це нагадали в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Підпунктом 16.1.10 пункту 16.1 статті 16 Кодексу визначено, що платник податків зобов’язаний повідомляти контролюючим органам за місцем обліку про ліквідацію або реорганізацію протягом трьох робочих днів із дня прийняття відповідного рішення (крім випадків, коли обов’язок здійснювати повідомлення покладено законом на орган державної реєстрації).

Підставами для зняття з обліку в контролюючих органах юридичної особи, її відокремлених підрозділів та самозайнятих осіб є, зокрема, повідомлення чи документальне підтвердження державного реєстратора чи іншого органу державної реєстрації про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, закриття відокремленого підрозділу юридичної особи (підпункт 67.1.1 пункту 67.1 статті 67 Кодексу).

Відповідно до пункту 7 статті 111 Цивільного кодексу України для проведення перевірок та визначення наявності або відсутності заборгованості із сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, ліквідаційна комісія (ліквідатор) забезпечує своєчасне надання органам доходів і зборів документів юридичної особи (її філій, представництв), у тому числі первинних документів, регістрів бухгалтерського та податкового обліку. До моменту затвердження ліквідаційного балансу ліквідаційна комісія (ліквідатор) складає та подає контролюючим органам звітність за останній звітний період.

Згідно з пунктом 137.4 статті 137 Податкового кодексу податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств, крім випадків, передбачених пунктом 137.5, є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. При цьому податкова декларація розраховується наростаючим підсумком. Податковий (звітний) період починається з першого його календарного дня і закінчується останнім календарним днем.

Якщо платник податку ліквідується (у тому числі до закінчення першого податкового (звітного) періоду), останнім податковим (звітним) періодом вважається період, на який припадає дата ліквідації (підпункт 137.4.3).

Строки подання податкової декларації з податку на прибуток підприємств для платників, які використовують базовий звітний період квартал або рік встановлені пунктом 49.18 статті 49 Податкового кодексу.

Враховуючи, що дата ліквідації може припадати на початок або середину звітного (податкового) кварталу (року), то платник податку на прибуток підприємств може подати останню (ліквідаційну) декларацію, починаючи з дня внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань про ліквідацію юридичної особи, але не пізніше строків встановлених пунктом 49.18 статті 49 Податкового кодексу.

Відповідно ж до пункту 46.2 статті 46 платник податку на прибуток подає разом із відповідною декларацією квартальну або річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації з урахуванням вимог статті 137. Така фінансова звітність є додатком до декларації і її невід’ємною частиною.

У балансі за останній звітний (податковий) період (ліквідаційному), відображаються результати прийнятих рішень про стягнення боргів, розподілення активів, власного капіталу та погашення (списання) зобов’язань, що повинно привести до відсутності активів, власного капіталу і зобов’язань ліквідованого підприємства на заключну дату складання ліквідаційного балансу.

Пунктом 3 статті 13 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» визначено, що звітним періодом підприємства, що ліквідується, є період із початку звітного року до дати прийняття рішення про його ліквідацію.

Тобто, якщо дата ліквідації припадає на початок або середину звітного (податкового) кварталу (року), платник податку на прибуток підприємств може подати останню (ліквідаційну) декларацію до закінчення звітного (податкового) кварталу (року), але не пізніше строків, установлених пунктом 49.18 статті 49 Податкового кодексу. Додатком до декларації і її невід’ємною частиною є комплект річної фінансової звітності (за період з початку року по дату ліквідації), у тому числі ліквідаційний баланс.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області