Особливості заповнення податкового розрахунку

Особливості заповнення податкового розрахунку

Порядок заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку затверджений наказом Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року за номером 4. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Розділом III порядку передбачено, що розділ І «Суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і суми утриманого з них податку» податкового розрахунку за формою 1ДФ заповнюється таким чином:

— у графі 1 «№з/п» відображається порядковий номер кожного рядка, що заповнюється;

— у графі 2 «Податковий номер або серія та номер паспорта*» — реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта фізичної особи (для фізичної особи, яка має відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта), про яку надається інформація в податковому розрахунку;

— у графі 3а «Сума нарахованого доходу» — (за звітний квартал) дохід, який нарахований фізичній особі відповідно до ознаки доходу згідно з довідником ознак доходів, наведеним у додатку до порядку;

— у графі 3 «Сума виплаченого доходу» — сума фактично виплаченого доходу платнику податку податковим агентом;

— у графі 4а «Сума нарахованого податку» — сума податку, нарахованого та утриманого з доходу, нарахованого платнику податку згідно із законодавством;

— у графі 4 «Сума перерахованого податку» — фактична сума перерахованого податку до бюджету;

— у графі 5 «Ознака доходу» — ознака доходу згідно з довідником ознак доходів, наведеним у додатку до порядку. Ознака доходу визначається до нарахованого доходу;

Згідно з другим абзацом пункту 3.6 розділу ІІІ порядку щодо кожної фізичної особи потрібно заповнювати стільки рядків, скільки ознак доходів вона має. Про кожну ознаку доходу фізичної особи потрібно заповнювати тільки один рядок з обов’язковим заповненням графи 2 «Податковий номер або серія та номер паспорта*», крім випадків, зазначених у підпунктах 3.7 і 3.8 розділу ІІІ порядку;

— у графі 6 «Дата прийняття на роботу» — дата прийняття фізичної особи на роботу (заповнюється тільки на тих фізичних осіб, які приймались на роботу в звітному періоді);

— у графі 7 «Дата звільнення з роботи» — дата звільнення фізичної особи з роботи (заповнюється тільки на тих фізичних осіб, які були звільнені в звітному періоді за місцем роботи, на якому вони отримували дохід у вигляді заробітної плати, або звільнені до початку звітного періоду, але отримували доходи у звітному періоді);

— у графі 8 «Ознака податкової соціальної пільги» — ознака податкової соціальної пільги згідно з довідником ознак податкових соціальних пільг, наведеним у додатку до порядку.

Графа 8 заповнюється тільки для фізичних осіб, які мали пільги щодо податку в звітному періоді згідно із законодавством за місцем отримання основного доходу. За відсутності у фізичної особи пільг у звітному періоді у графі 8 проставляється прочерк. При заповненні графи 8 слід враховувати ту ознаку пільги, яка відповідає нарахованому доходу. Допускається наявність кількох рядків з однією ознакою доходу тільки в разі наявності у фізичної особи кількох ознак пільг за такою ознакою доходу (наявність різних пільг у кожному з трьох місяців кварталу).

Тобто за наявності у фізичної особи в звітному кварталі двох ознак податкової соціальної пільги «02» та «04» за однією ознакою доходу «101», податковий агент у податковому розрахунку за формою 1ДФ щодо такої фізичної особи формує два рядки, в кожному з яких у графі 5 зазначає ознаку доходу «101», а у графі 8 — ознаку податкової соціальної пільги «02» та «04» відповідно.

При цьому перший рядок заповнюється в загальному порядку з відображенням усіх граф, а в другому рядку у графах 3а, 3, 4а, 4 проставляються прочерки.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області