Терміни для відстрочення грошових зобов’язань чи податкових боргів

Терміни для відстрочення грошових зобов’язань чи податкових боргів

Відповідно до пункту 100.1 статті 100 Податкового кодексу України (ПКУ) розстроченням, відстроченням грошових зобов’язань або податкового боргу є перенесення строків сплати платником податків його грошових зобов’язань або податкового боргу під проценти, розмір яких дорівнює розміру 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день прийняття контрольним органом рішення про розстрочення, відстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Розстрочені суми грошових зобов’язань або податкового боргу (в тому числі окремо — суми штрафних (фінансових) санкцій) погашаються рівними частками починаючи з місяця, що настає за тим місяцем, в якому прийнято рішення про надання такого розстрочення (пункт 100.6 статті 100 ПКУ).

Відстрочені суми грошових зобов’язань або податкового боргу погашаються рівними частками починаючи з будь-якого місяця, визначеного відповідним контрольним органом чи відповідним органом місцевого самоврядування, який згідно з пунктом 100.8 статті 100 ПКУ затверджує рішення про розстрочення або відстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу, але не пізніше закінчення дванадцяти календарних місяців із дня виникнення такого грошового зобов’язання або податкового боргу, або одноразово у повному обсязі (пункт 100.7 статті 100 ПКУ).

Пунктами 100.8 та 100.9 згаданої статті 100 ПКУ визначені повноваження податкових органів різних рівнів на прийняття рішень про розстрочення в межах бюджетного року та за межі поточного бюджетного року.

Згідно з пунктом 1.4 Порядку розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань та податкового боргу платників податків, затвердженого наказом Міндоходів від 10 жовтня 2013 року за номером 574, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2013 року за номером 1853/24385 розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу) вважається наданим, якщо на підставі заяви платника податків прийнято відповідне рішення податкового органу та укладено договір про розстрочення (відстрочення).

Пунктом 1.9 згаданого порядку визначено, що строк дії розстрочення (відстрочення) грошового зобов’язання починається з дати, визначеної законом для сплати податку, збору, платежу, які передбачено розстрочити (відстрочити), та закінчується датою, зазначеною в договорі, за винятком випадків дострокового погашення такого грошового зобов’язання.

Строк дії розстрочення (відстрочення) податкового боргу починається з дати прийняття податковим органом рішення про розстрочення (відстрочення) грошового зобов’язання (податкового боргу) та закінчується датою, зазначеною у договорі про розстрочення (відстрочення) грошового зобов’язання (податкового боргу), за винятком випадків дострокового погашення такого податкового боргу.

Отже, згідно з положеннями чинних нормативно-правових актів мінімальним терміном є:

— для відстрочення грошових зобов’язань — один календарний місяць із дати нарахування такого грошового зобов’язання в інтегрованій картці платника;

— для відстрочення податкового боргу — один календарний місяць із дати, на яку зафіксовано податковий борг (зазначено у рішенні та договорі про відстрочення);

— для розстрочення грошових зобов’язань — два календарних місяці з дати нарахування такого грошового зобов’язання в інтегрованій картці платника;

— для розстрочення податкового боргу — два календарних місяці з дати, на яку зафіксовано податковий борг (зазначено у рішенні та договорі про розстрочення).

При цьому максимальний строк розстрочення (відстрочення) не визначений.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області