Незаконні акти та правочини

Незаконні акти та правочини

Згідно з четвертою частиною статті 23 Закону України від 14 жовтня 2014 року за номером 1700-VII «Про запобігання корупції» рішення, прийняте особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на користь особи, від якої вона чи її близькі особи отримали подарунок, вважаються такими, що прийняті в умовах конфлікту інтересів і на ці рішення розповсюджуються положення статті 67 згаданого Закону. Про це нагадали в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Згідно із статтею 67 Закону такі рішення, нормативно-правові акти, видані (прийняті) з порушенням вимог Закону, підлягають скасуванню органом або посадовою особою, уповноваженою на прийняття чи скасування відповідних актів, рішень, або можуть бути визнані незаконними в судовому порядку за заявою зацікавленої фізичної особи, об’єднання громадян, юридичної особи, прокурора, органу державної влади, зокрема Національного агентства з питань запобігання корупції, органу місцевого самоврядування.

Орган або посадова особа надсилає до Національного агентства з питань запобігання корупції протягом трьох робочих днів копію прийнятого рішення про скасування або одержаного для виконання рішення суду про визнання незаконними відповідних актів або рішень.

Правочин, укладений внаслідок порушення вимог Закону, може бути визнаним недійсним.

Якщо ваші права порушено внаслідок прийнятих незаконних рішень, а саме рішень прийнятих в умовах конфлікту інтересів або ж учинених правочинів із порушенням вимог Закону, звертайтеся з відповідною заявою до суду.

Статтею 68 Закону передбачено, що фізичні та юридичні особи, права яких порушено внаслідок вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення і яким завдано моральної або майнової шкоди, збитків, мають право на відновлення прав, відшкодування збитків, шкоди в установленому законом порядку.

Також у головному управлінні ДФС у Тернопільській області звернули увагу, що відповідно до другої частини статті 55 Конституції України кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Фото пресслужби ГУ ДФС у Тернопільській області