Винагорода повинна відображатися

Винагорода повинна відображатися

Відповідно до статті 626 глави 52 Цивільного кодексу України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Цивільно-правовий договір — це угода між громадянином і підприємством або підприємцем, предметом якої є виконання фізичною особою певної роботи, спрямованої на досягнення конкретного результату.

Тобто за цивільно-правовим договором оплачується не процес праці, а його конкретний (кінцевий) результат, який визначається після закінчення роботи і оформляється актом приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), на підставі якого і здійснюється виплата винагороди.

Наказом Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року за номером 4 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 грудня 2020 року за номером 773) затверджені форма податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску та порядок заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску.

Згідно з підпунктом 1 пункту 4 розділу IV до порядку загальна частина додатка 4 «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» (додаток 4ДФ) до розрахунку містить інформацію про реквізити, де:

— у рядку 05 навпроти напису «Працювало за цивільно-правовими договорами» проставляється кількість працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами у звітному періоді, по яких здійснюється нараховування доходу за ознакою доходу «102».

Враховуючи сказане, якщо податковим агентом протягом звітного місяця (кварталу) укладалися цивільно-правові договори з фізичними особами та здійснювалися виплати винагороди, то кількість таких фізичних осіб відображається у рядку 05 «Працювало за цивільно-правовими договорами» додатка 4ДФ до розрахунку.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області