Листування з платниками — тільки за податковою адресою

Листування з платниками — тільки за податковою адресою

Відповідно до пункту 10 частини другої статті 9 Закону України від 15 травня 2003 року за номером 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» зі змінами та доповненнями в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) містяться, зокрема, відомості щодо місцезнаходження юридичної особи. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

В ЄДР містяться, зокрема, відомості про фізичну особу-підприємця щодо місцезнаходження (адреса місця проживання, за якою здійснюється зв’язок з фізичною особою-підприємцем).

Згідно з першим абзацом пункту 70.1 статті 70 Податкового кодексу України (ПКУ) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, формує та веде Державний реєстр фізичних осіб — платників податків.

Облік фізичних осіб — платників податків, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контрольний орган, ведеться в окремому реєстрі державного реєстру за прізвищем, ім’ям, по батькові та серією і номером паспорта без використання реєстраційного номера облікової картки.

До облікової картки фізичної особи — платника податків та повідомлення (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) вноситься, зокрема, інформація про місце проживання.

Статтею 42 ПКУ визначено листування платників податків та контрольних органів.

Податкові повідомлення-рішення, податкові вимоги або інші документи з питань адміністрування податків, зборів, платежів, податкового контролю, у тому числі з питань проведення перевірок, звірок, адресовані контрольним органом платнику податків, повинні бути складені у письмовій формі, відповідним чином підписані та у випадках, передбачених законодавством, завірені печаткою такого контрольного органу і відображатися в електронному кабінеті.

Документи вважаються належним чином врученими, якщо вони надіслані у порядку, визначеному пунктом 42.4 статті 42 ПКУ за адресою (місцезнаходженням, податковою адресою) платника податків рекомендованим листом із повідомленням про вручення або особисто вручені платнику податків (його представнику).

Пунктом 45.1 статті 45 ПКУ встановлено, що платник податків — фізична особа зобов’язаний визначити свою податкову адресу.

Податковою адресою платника податків — фізичної особи визнається місце її проживання, за яким вона береться на облік як платник податків у контрольному органі.

Платник податків — фізична особа може мати одночасно не більше однієї податкової адреси.

Податковою адресою юридичної особи (відокремленого підрозділу юридичної особи) є місцезнаходження такої юридичної особи, відомості про що містяться у ЄДР.

Статтею 66 ПКУ визначено порядок внесення змін до облікових даних платників податків, крім фізичних осіб, які не зареєстровані підприємцями та не провадять незалежну професійну діяльність.

Підставами для внесення змін до облікових даних платників податків, зокрема, є інформація органів державної реєстрації.

Якщо платник податків у порядку та у строки, визначені статтею 66 ПКУ, повідомив контрольний орган про зміну податкової адреси, він на період із дня державної реєстрації зміни податкової адреси до дня внесення змін до облікових даних такого платника податків звільняється від виконання вимог документів, надісланих йому контрольним органом за попередньою податковою адресою та в подальшому повернених як таких, що не знайшли адресата (пункт 42.3 статті 42 ПКУ).

Отже, контрольним органом у паперовому вигляді податкові повідомлення-рішення, податкові вимоги або інші документи з питань адміністрування податків, зборів, платежів, податкового контролю, надсилаються виключно за податковою адресою:

юридичній особі — за місцезнаходженням юридичної особи, інформація про яку міститься в ЄДР;

фізичній особі-підприємцю за адресою місця проживання, інформація про яку міститься в ЄДР;

громадянам — за адресою місця проживання, інформація про яку міститься в державному реєстрі.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області