Оподаткування ПДФО товару, відмінного від рухомого та нерухомого майна

Оподаткування ПДФО товару, відмінного від рухомого та нерухомого майна

Підпунктом 14.1.202 пункту 14.1 статті 14 розділу І Податкового кодексу України (ПКУ) визначено, що продаж (реалізація) товарів — це будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими господарськими, цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на такі товари за плату або компенсацію незалежно від строків її надання, а також операції з безоплатного надання товарів. На це звернули увагу в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відповідно до пункту 164.1 статті 164 ПКУ базою оподаткування платника податку є загальний оподатковуваний дохід, з урахуванням особливостей, визначених розділом IV ПКУ.

Загальний оподатковуваний дохід — це будь-який дохід, який підлягає оподаткуванню, нарахований (виплачений, наданий) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду.

До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) платнику податку відповідно до умов цивільно-правового договору та інші доходи, крім зазначених у статті 165 ПКУ.

Ставка податку становить 18 відсотків бази оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих), окрім випадків, визначених у пунктах 167.2—167.5 статті 167 ПКУ, у тому числі, але не виключно у формі: заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами (пункт 167.1 статті 167 ПКУ).

Платники податку зобов’язані вести облік доходів і витрат в обсягах, необхідних для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу, у разі якщо вони зобов’язані відповідно до розділу IV ПКУ подавати декларацію або мають право на таке подання з метою повернення надміру сплачених податків, у тому числі при застосуванні права на податкову знижку.

Враховуючи сказане, якщо фізична особа, яка здійснює продаж (реалізацію) товару, відмінного від рухомого та нерухомого майна, іншій фізичній особі, то дохід, отриманий від такої діяльності, включається до складу загального оподатковуваного доходу платника податку та підлягає оподаткуванню за ставкою, визначеною пунктом 167.1 статті 167 ПКУ (18 відсотків).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області