Про рентну плату за користування надрами

Про рентну плату за користування надрами

Відповідно до підпункту 252.1.1 пункту 252.1 статті 252 Податкового кодексу України (ПКУ) платниками рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин є суб’єкти господарювання, у тому числі громадяни України, іноземці та особи без громадянства, зареєстровані відповідно до закону як підприємці, які набули права користування об’єктом (ділянкою) надр на підставі отриманих спеціальних дозволів на користування надрами в межах конкретних ділянок надр з метою провадження господарської діяльності з видобування корисних копалин, у тому числі під час геологічного вивчення (або геологічного вивчення з подальшою дослідно-промисловою розробкою) в межах зазначених у таких спеціальних дозволах об’єктах (ділянках) надр. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Платниками рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин є землевласники та землекористувачі, крім суб’єктів підприємництва, які відповідно до законодавства відносяться до фермерських господарств, що провадять господарську діяльність з видобування підземних вод на підставі дозволів на спеціальне водокористування (підпункт 252.1.4 пункту 252.1 статті 252 ПКУ).

Об’єктом оподаткування рентною платою за користування надрами для видобування корисних копалин по кожній наданій у користування ділянці надр, що визначена у відповідному спеціальному дозволі, є обсяг товарної продукції гірничого підприємства — видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), що є результатом господарської діяльності з видобування корисних копалин у податковому (звітному) періоді, види якої встановлені кондиціями на мінеральну сировину об’єкта (ділянки) надр (пункт 252.3 статті 252 ПКУ).

Податкові декларації з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин подаються її платником починаючи з календарного кварталу, що настає за кварталом, у якому такий платник отримав або переоформив спеціальний дозвіл (пункт 252.23 статті 252 ПКУ).

Частинами першою і двадцять першою статті 49 Водного кодексу України визначено, що спеціальне водокористування є платним та здійснюється на підставі дозволу на спеціальне водокористування.

У дозволі встановлюються ліміт забору води, ліміт використання води та ліміт скидання забруднюючих речовин.

Частиною першою статті 23 Кодексу України про надра від 27 липня 1994 року за номером 132/94-ВР зі змінами та доповненнями визначено, що землевласники і землекористувачі в межах земельних ділянок, які перебувають у їх власності або користуванні, мають право без спеціального дозволу та гірничого відводу видобувати для своїх господарських і побутових потреб, не пов’язаних із відчуженням видобутих корисних копалин, корисні копалини місцевого значення і торф загальною глибиною розробки до 2 метрів, а також підземні води (крім мінеральних) для всіх потреб, крім виробництва фасованої питної води, за умови що обсяг видобування підземних вод із кожного з водозаборів не перевищує 300 кубічних метрів на добу.

Підпунктом 3 пункту 4 Положення про Державне агентство водних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 20 серпня 2014 року за номером 393 зі змінами та доповненнями встановлено, що Державне агентство водних ресурсів України є центральним органом виконавчої влади, яке відповідно до покладених на нього завдань видає та анулює дозволи.

Водним кодексом України визначено, що до спеціального водокористування не належать забір та/або використання води в об’ємі до 5 кубічних метрів на добу, крім тієї, що використовується для виробництва (входить до складу) напоїв та фасованої питної води (дванадцятий абзац частини третьої статті 48 Водного кодексу України). Таким чином, дозвіл суб’єкту господарювання може бути видано Держводагентством при видобуванні таким суб’єктом господарювання обсягів води більше 5 кубічних метрів на добу.

З огляду на сказане суб’єкту господарювання, який провадить господарську діяльність з видобування підземних вод, необхідно звернутися до Держводагентства для визначення приналежності провадження ним господарської діяльності із видобування підземної води до спеціального водокористування. Якщо Держводагентством підтверджено, що господарська діяльність із видобування підземної води не відноситься до спеціального водокористування і дозвіл отримувати не потрібно, то в такому випадку суб’єкт господарювання не є платником рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області