Дії суб’єкта господарювання при втраті документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків

Дії суб’єкта господарювання при втраті документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків

Відповідно до пункту 44.1 статті 44 Податкового кодексу України (ПКУ) платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних із визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені першим абзацом пункту 44.1.

Пунктом 44.3 статті 44 ПКУ визначено, що платники податків зобов’язані забезпечити зберігання документів, визначених пунктом 44.1, а також документів, пов’язаних із виконанням вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контрольні органи, протягом визначених законодавством термінів, але не менш як 1095 днів (2555 днів — для документів та інформації, необхідної для здійснення податкового контролю за трансфертним ціноутворенням відповідно до статей 39 та 39 прим.2 ПКУ) із дня подання податкової звітності, для складення якої використовуються зазначені документи, а в разі її неподання — з передбаченого ПКУ граничного терміну подання такої звітності та документів, пов’язаних із виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контрольні органи, — не менш як 1095 днів із дня здійснення відповідної господарської операції (для відповідних дозвільних документів — не менш як 1095 днів із дня завершення терміну їх дії).

При ліквідації платника податків документи, визначені пунктом 44.1, за період діяльності платника податків не менш як 1095 днів (2555 днів — для документів та інформації, необхідної для здійснення податкового контролю за трансфертним ціноутворенням відповідно до статей 39 та 39 прим.2 ПКУ), що передували даті ліквідації платника податків, в установленому законодавством порядку передаються до архіву.

Згідно з першим абзацом пункту 44.5 статті 44 ПКУ у разі втрати, пошкодження або дострокового знищення документів, зазначених в пунктах 44.1 і 44.3, платник податків зобов’язаний у п’ятиденний строк із дня такої події письмово повідомити (із наданням оформлених відповідно до законодавства документів, яеі підтверджують настання події, що призвела до такої втрати, пошкодження або дострокового знищення документів) контрольний орган за місцем обліку в порядку, встановленому ПКУ для подання податкової звітності, та контрольний орган, яким було здійснено митне оформлення відповідної митної декларації, надано авторизацію відповідно до Митного кодексу України від 13 березня 2012 року за номером 4495-VI зі змінами та доповненнями або дозвіл на застосування спеціальних (у тому числі транзитних) спрощень.

Платник податків зобов’язаний відновити втрачені документи протягом дев’яноста календарних днів із дня, що настає за днем надходження повідомлення до контрольного органу (другий абзац пункту 44.5).

При наданні платником податків у порядку та строки, визначені першим абзацом пункту 44.5, повідомлення та неможливості проведення перевірки платника податків у зв’язку з втратою, пошкодженням або достроковим знищенням платником податків документів строки проведення таких перевірок переносяться до дати відновлення та надання документів до перевірки в межах визначених пунктом 44.5 строків, але на строк не більше ніж 120 днів (третій абзац пункту 44.5).

При не відновленні документів, зазначених у пунктах 44.1 і 44.3, або їх повторної втрати, пошкодження чи дострокового знищення, що відбулися після використання платником податків права на їх відновлення у порядку, передбаченому пунктом 44.5, вважається, що такі документи були відсутні у такого платника податків на час складення такої звітності або на час виконання ним вимог митного, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контрольні органи (четвертий абзац пункту 44.5).

Відповідно до пункту 44.6 статті 44 ПКУ у разі якщо до закінчення перевірки або у терміни, визначені в другому абзаці пункту 44.7 статті 44 ПКУ платник податків не надає посадовим особам контрольного органу, які проводять перевірку, документи (незалежно від причин такого ненадання, крім випадків виїмки документів або іншого вилучення правоохоронними органами), що підтверджують показники, відображені таким платником податків у податковій звітності, вважається, що такі документи були відсутні в нього на час складення звітності.

Якщо платник податків після закінчення перевірки та до прийняття рішення контрольним органом за її результатами надає документи, що підтверджують показники, відображені ним у податковій звітності, не надані під час перевірки (у випадках, передбачених другим і четвертим абзацами пункту 44.7), такі документи повинні бути враховані контрольним органом під час розгляду ним питання про прийняття рішення.

Протягом десяти робочих днів із дня, наступного за днем отримання акта перевірки, платник податків має право подати контрольному органу, що проводив перевірку, заперечення та/або додаткові документи, які підтверджують показники, відображені ним у податковій звітності (другий абзац пункту 44.7).

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області