Чи будуть нараховані штраф і пеня при погашенні боргу з акцизного податку поданою уточненою декларацією

Чи будуть нараховані штраф і пеня при погашенні боргу з акцизного податку поданою уточненою декларацією

Відповідно до пункту 54.1 статті 54 Податкового кодексу України (ПКУ), крім випадків, передбачених податковим законодавством, платник податків самостійно обчислює суму податкового та/або грошового зобов’язання та/або пені, яку зазначає у податковій (митній) декларації або уточнюючому розрахунку, що подається контрольному органу у строки, встановлені ПКУ. Така сума грошового зобов’язання та/або пені вважається узгодженою.

Пунктами 223.1 та 223.2 статті 223 ПКУ встановлено, що базовий податковий період для сплати акцизного податку відповідає календарному місяцю. Платники податку, визначені пунктом 212.1 статті 212 ПКУ (крім імпортерів підакцизних товарів, зазначених у підпунктах 215.3.4, 215.3.5, 215.3.5 прим.1, 215.3.5 прим.2, 215.3.6, 215.3.7, 215.3.8 пункту 215.3 ст. 215 ПКУ), подають щомісяця не пізніше двадцятого числа наступного звітного (податкового) періоду контрольному органу за місцем реєстрації декларацію з акцизного податку за формою, затвердженою у порядку, встановленому статтею 46 ПКУ.

Порядок і строки сплати акцизного податку визначені статтею 222 ПКУ.

Відповідно до пункту 50.1 статті 50 ПКУ у разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 ПКУ) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених цією статтею), він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.

Платник податків має право не подавати такий розрахунок, якщо відповідні уточнені показники зазначаються ним у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявлені.

Платник податків, який самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє факт заниження податкового зобов’язання минулих податкових періодів, зобов’язаний:

а) або надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму недоплати та штраф у розмірі трьох відсотків від такої суми до подання такого уточнюючого розрахунку;

б) або відобразити суму недоплати у складі декларації з цього податку, що подається за податковий період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання, збільшену на суму штрафу у розмірі п’яти відсотків від такої суми, з відповідним збільшенням загальної суми грошового зобов’язання з цього податку.

Якщо після подання декларації за звітний період платник податків подає нову декларацію з виправленими показниками до закінчення граничного строку подання декларації за такий самий звітний період, то штрафи, визначені у пункті 50.1 статті 50 ПКУ, не застосовуються.

Відповідно до третього абзацу пункту 120.2 статті 120 ПКУ при самостійному донарахуванні платником податків з дотриманням порядку, вимог та обмежень, передбачених статтею 50 ПКУ, суми податкових зобов’язань та/або іншого зобов’язання, контроль за сплатою якого покладено на контрольні органи, штрафи, передбачені главою 11 ПКУ, не застосовуються.

Податківці також зазначили, що пунктом 50.1 статті 50 ПКУ не передбачена сплата штрафних санкцій у разі зменшення (переплати) раніше нарахованих податкових зобов’язань внаслідок виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних (податкових) періодах.

Відповідно до підпункту 129.1.3 пункту 129.1 статті 129 ПКУ нарахування пені розпочинається при нарахуванні суми грошового зобов’язання, визначеного платником податків або податковим агентом, у тому числі у разі внесення змін до податкової звітності внаслідок самостійного виявлення платником податків помилок відповідно до статті 50 ПКУ, — після спливу 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов’язання.

Відповідальність за порушення правил сплати (перерахування) грошового зобов’язання визначено статтею 124 ПКУ.

Відповідно пунктом 124.1 прим.1 статті 124 ПКУ у разі порушення платником податків строку сплати до бюджету суми акцизного податку, передбаченого другим абзацом підпункту 222.1.2 пункту 222.1 статті 222 ПКУ, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу в розмірі десяти відсотків від суми такого акцизного податку.

Підпунктом 14.1.175 пункту 14.1 статті 14 ПКУ визначено, податковий борг — сума узгодженого грошового зобов’язання, не сплаченого платником податків у встановлений ПКУ строк, та непогашеної пені, нарахованої у порядку, визначеному ПКУ.

Підпунктом 14.1.152 пункту 14.1 статті 14 ПКУ визначено що погашення податкового боргу — зменшення абсолютного значення суми такого боргу, підтверджене відповідним документом.

Відповідно до першого абзацу пункту 87.1 статті 87 ПКУ джерелами самостійної сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу платника податків є будь-які власні кошти, у тому числі ті, що отримані від продажу товарів (робіт, послуг), майна, випуску цінних паперів, зокрема корпоративних прав, отримані як позика (кредит), та з інших джерел, з урахуванням особливостей, визначених статтею 87, а також суми надміру сплачених платежів до відповідних бюджетів.

Нормами пункту 35.1 та пункту 35.2 статті 35 ПКУ визначено, зокрема, що сплата податків та зборів здійснюється в грошовій формі у національній валюті України, крім випадків, передбачених ПКУ або законами з питань митної справи.

Сплата податків та зборів здійснюється в готівковій або безготівковій формі, крім випадків, передбачених ПКУ або законами з питань митної справи.

Враховуючи зміст положень ПКУ, подання у встановленому порядку уточнюючої декларації акцизного податку є правом платника податків, визначене нормами ПКУ, на усунення самостійно виявлених помилок, і не являється сплатою або погашенням податкового боргу, в свою чергу відповідальність передбачена пунктом 124.1 прим.1 статті 124 ПКУ до платника податків не застосовується у разі зменшення (переплати) раніше нарахованих податкових зобов’язань внаслідок виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних (податкових) періодах.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області