Вільне життя

Тернополянинові безпідставно скасували пенсію

У листопаді 2017 року до Тернопільського місцевого центру звернувся житель міста Тернополя із проханням призначити йому адвоката.

Зокрема, Заявник повідомив про те, що з 02 жовтня 2017 року йому було припинено виплату пенсії, так як Комісія з вирішення питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам Виконавчого комітету Тернопільської міської ради прийняла рішення № 32 від 05.10.2017 року про припинення виплати йому пенсії.

Працівниками Тернопільського місцевого центру Заявнику призначений адвокат із системи безоплатної вторинної правової допомоги Людмила Скиба, який здійснював представництво інтересів особи.

Адвокат проаналізувавши чинне законодавство та судову практику щодо вирішення даного питання, 08 грудня 2017 року звернувся до суду з позовом до Тернопільського об’єднаного управління Пенсійного Фонду України Тернопільської області про визнання протиправними дій Тернопільського об’єднаного управління ПФУ Тернопільської області щодо невиплати йому пенсії з 02 жовтня 2017 року та зобов’язання Тернопільське об’єднане управління Пенсійного фонду України відновити нарахування та виплату належної йому пенсії з 02 жовтня 2017 року.

Суд, за результатами розгляду справи, оцінивши обставини справи, прийшов до висновку про необхідність задоволення позовних вимог з огляду на наступне.

Так, Заявник є пенсіонером за віком, йому була призначена пенсія з 01 серпня 2001року, що підтверджується копією пенсійного посвідчення, що долучена до матеріалів справи.

З 12 січня 2015 року Заявник перебуває на обліку в Тернопільському об’єднаному управлінні ПФУ Тернопільської області як особа переміщена з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції, на підставі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи від 06.01.2015 року №6117000566 виданої Управлінням соціальної політики Тернопільської міської ради.

02 жовтня 2017 року виплату пенсії Заявнику було припинено, оскільки Комісія з вирішення питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам Виконавчого комітету Тернопільської міської ради прийняла рішення №32 від 05.10.2017року про припинення виплати пенсії Заявнику з 02.10.2017року керуючись пп.4 п.12 «Порядку здійснення контролю за проведенням соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, за місцем їх фактичного проживання/перебування» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 р. № 365 (скасування довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи).

Відносини, які виникають між суб’єктами системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, регулюються Законом України « Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Зокрема, цим Законом, визначаються порядок здійснення пенсійних виплат загальнообов’язковим державним пенсійним страхуванням, порядок використання коштів Пенсійного фонду та накопичувальної системи пенсійного страхування.

Статтею 49 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» визначено підстави припинення та поновлення виплати пенсії. Перелік підстав припинення виплати пенсії, визначений ч.1 ст.49 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», є вичерпним та передбачає можливість припинення виплати пенсії з інших підстав лише у випадках, передбачених законом.

З 22 листопада 2014 року набрав чинності Закон України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб” від 20 жовтня 2014 року №1706-VII, яким відповідно до Конституції та законів України, міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, закріплені гарантії для внутрішньо переміщених осіб. Згідно ст. 4 даного Закону факт внутрішнього переміщення підтверджується довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, що діє безстроково, крім випадків, передбачених статтею 12 цього Закону.

Частина 1статті 12 Закону надає вичерпний перелік підстав для скасування дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та внесення відомостей про це в Єдину інформаційну базу даних про внутрішньо переміщених осіб. Однак, жодна із наведених у Законі обставин не мала місце під час припинення виплати пенсії Заявнику.

Отже, з часу набрання чинності цим Законом, а саме з 13.01.2016 року, здійснення територіальними підрозділами Державної міграційної служби України відмітки про реєстрацію місця проживання осіб, зазначених у довідці, не є необхідним. З внесенням змін до Закону України від 24.12.2015 року “Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення гарантій дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”, законодавець виключив п. 5 ч. 2 ст. 9 Закону, норма якого передбачала обов’язок внутрішньо переміщеної особи один раз на шість місяців з’являтися до відповідного структурного підрозділу уповноваженого органу міграційної політики.

Кабінетом Міністрів України 8 червня 2016 року прийнято постанови № 352 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509” та № 365 “Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам”.

Довідки, що були видані внутрішньо переміщеним особам до 13 січня 2016 року, і які були дійсними на момент набрання чинності Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення гарантій дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”, також є чинними та діють безстроково, крім довідок, дію яких було скасовано з підстав, передбачених ст.12 Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”(далі – Закон), а також довідок, в яких адресою місця проживання внутрішньо переміщеної особи вказано адресу місцезнаходження органу державної влади, органу місцевого самоврядування, юридичної особи публічного права, її підрозділу, будь-якого іншого приміщення, за якою внутрішньо переміщена особа фактично не проживає. Довідки, в яких адресою місця проживання вказано адресу місцезнаходження органу державної влади, органу місцевого самоврядування, юридичної особи публічного права, її підрозділу, будь-якого іншого приміщення, за якою внутрішньо переміщена особа фактично не проживає, діють до 20 липня 2016 року. З метою уникнення випадків припинення виплат внутрішньо переміщеним особам після 20 липня 2016 року такі особи мають поінформувати структурний підрозділ з питань соціального захисту населення про своє фактичне місце проживання і до 20 липня 2016 року отримати нову довідку внутрішньо переміщеної особи. Виплати, які станом на 11 червня 2016 року проводилися за дійсними довідками, продовжуються.

Відновлення соціальних виплат (в тому числі пенсій) за довідками, які були чинними станом на 13.01.2016 року, але у яких була відсутня відмітка ДМС, здійснюється відповідно до Порядку призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 № 365 за рішенням Комісії з дня припинення виплати. До надходження у регіони доопрацьованого програмного забезпечення (орієнтовно – 30.06.2016р.) необхідні реквізити до форми довідки вносяться посадовою особою структурного підрозділу з питань соціального захисту населення в ручному режимі.

При цьому, запис до довідки затверджується посадовою особою та скріплюється печаткою структурного підрозділу з питань соціального захисту населення.

Враховуючи вищенаведене та беручи до уваги принцип законності – пріоритет закону над підзаконними актами, довідка №6117000566 про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, видана Заявнику 06 січня 2015 року Управлінням соціальної політики Тернопільської міської ради діє безстроково, обставин для скасування такої довідки з підстав, визначених ст. 12 Закону судом не встановлено.

Враховуючи вищенаведені вимоги закону та встановлені обставини справи, суд прийшов до переконання, що вимоги Заявника є обґрунтованими та підлягають до задоволення, оскільки відповідач, припиняючи виплату пенсії Заявнику, діяв всупереч принципам, які закріплені в Конституції України та в Законі України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», не вказав, яка з обставин, визначених наведеною нормою Закону стала підставою для припинення Заявнику виплати пенсії.

Єдиний телефонний номер цілодобового доступу громадян до безоплатної правової допомоги: 0-800-213-103 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів по всій території України).

Ірина МАКСИМЮК,

начальник відділу право просвітництва та взаємодії з суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги Тернопільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Фото з вільних джерел

Loading...

Про автора

Всеукраїнська незалежна громадсько-політична газета

46001
м.Тернопіль
вул.Гетьмана Сагайдачного,9,
+38 0352 235 461
Email: webmaster@vilne.org.ua

Підписка на новини