До реєстру — лише зі статусом юридичної особи

До реєстру — лише зі статусом юридичної особи

Відповідно до підпункту 133.4.1 пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та організація, що одночасно відповідає певним вимогам. Про це нагадали в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Вимоги ці такі:

— утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

— установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. Для цілей абзацу другого підпункту 133.4.1 пункту 133.4 статті 133 ПКУ не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених підпунктом 133.4.2 пункту 133.4 статті 133;

— установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Положення абзацу третього підпункту 133.4.1 пункту 133.4 статті 133 не поширюється на об’єднання та асоціації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;

— внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Згідно з підпунктом 133.4.6 пункту 133.4 статті 133 Кодексу до неприбуткових організацій, що відповідають вимогам пункту 133.4 статті 133 і не є платниками податку можуть бути віднесені, зокрема, громадські об’єднання.

Відповідно до пункту 3 статті 1 Закону України «Про громадські об’єднання» громадська організація — це громадське об’єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи.

Громадське об’єднання може здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи або без такого статусу. Громадське об’єднання зі статусом юридичної особи є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку.

Отже, до Реєстру неприбуткових установ та організацій можуть бути включені громадські об’єднання лише зі статусом юридичної особи, які відповідають вимогам підпункту 133.4.1 пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області