За несвоєчасну сплату — пеня

За несвоєчасну сплату — пеня

Відповідно до пункту 295.1 статті 295 Податкового кодексу України платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця. Також вони можуть здійснити сплату авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої груп здійснюється контролюючими органами на підставі заяви платника щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності (пункт 295.2 статті 295).

Платники єдиного податку третьої групи сплачують єдиний податок протягом десяти календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал (пункт 295.3 статті 295).

Платники єдиного податку несуть відповідальність відповідно до Податкового кодексу за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій (пункт 300.1 статті 300).

За порушення законів з питань оподаткування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, застосовується, зокрема, фінансова відповідальність (пункт 111.1 статті 111). Фінансова відповідальність застосовується у вигляді штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) та/або пені (пункт 111.2 статті 111).

Пунктом 129.1 статті 129 визначено, що нарахування пені розпочинається:

— при нарахуванні суми податкового зобов’язання, визначеного контролюючим органом у випадках, не пов’язаних із проведенням податкових перевірок, — починаючи з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання (в тому числі за період адміністративного та/або судового оскарження) (підпункт 129.1.2 пункту 129.1 статті 129);

— при нарахуванні суми податкового зобов’язання, визначеного платником податків або податковим агентом, у тому числі в разі внесення змін до податкової звітності внаслідок самостійного виявлення платником податків помилок відповідно до статті 50 Податкового кодексу, — зокрема, після спливу 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання.

Згідно з пунктом 129.4 статті 129 на суми грошового зобов’язання, визначеного, зокрема, підпунктом 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені), та в інших випадках визначення пені відповідно до вимог Кодексу, коли її розмір не встановлений, нараховується пеня за кожний календарний день прострочення сплати грошового зобов’язання, включаючи день погашення, з розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на кожний такий день.

На суми грошового зобов’язання, визначеного підпунктом 129.1.3 пункту 129.1 статті 129 (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені), зокрема, нараховується пеня за кожний календарний день прострочення у його сплаті, починаючи з 91 календарного дня, що настає за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання, із розрахунку 100 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на кожний такий день.

Тобто при несвоєчасній сплаті єдиного податку фізичними особами — підприємцями першої-третьої груп контролюючим органом нараховується пеня.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області