Роз’яснення від ДФС України

Роз’яснення від ДФС України

Повідомлення від головного управління ДФС у Тернопільській області. ДФС України надала роз’яснення щодо подання разом з податковою декларацією з податку на прибуток підприємств за 2018 рік звіту про управління та звіту про платежі на користь держави.

Відповідно до пункту 46.2 статті 46 Податкового кодексу України платник податку на прибуток підприємств подає разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації з урахуванням вимог статті 137 Кодексу. Фінансова звітність, що складається та подається платниками податку на прибуток є додатком до податкової декларації з податку на прибуток підприємств та її невід’ємною частиною.

Правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні визначені Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» зі змінами та доповненнями.

Статтею 11 цього Закону встановлено:

— порядок та строки подання суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, звіту про платежі на користь держави установлюються відповідно до Закону України «Про забезпечення прозорості у видобувних галузях»;

— звіт про управління подається разом із фінансовою звітністю та консолідованою фінансовою звітністю в порядку та строки, встановлені законом.

А в статті 1 Законом визначені терміни, зокрема:

— звіт про платежі на користь держави — документ, що містить узагальнену інформацію про діяльність суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях або заготівлю деревини, а також деталізовану інформацію про податки і збори, інші платежі, що були сплачені або належні до сплати на користь держави відповідно до закону. Звіт про платежі на користь держави подається суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, відповідно до Закону України «Про забезпечення прозорості у видобувних галузях», а також підприємствами, що здійснюють заготівлю деревини і при цьому становлять суспільний інтерес;

— звіт про управління — документ, що містить фінансову та не фінансову інформацію, яка характеризує стан і перспективи розвитку підприємства та розкриває основні ризики і невизначеності його діяльності.

Порядок подання фінансової звітності затверджено постановою Кабінету міністрів України від 28 лютого 2000 року за номером 419 із змінами.

Щодо подання підприємствами річної фінансової та іншої звітності пунктом 2 порядку передбачено:

— підприємства (крім бюджетних установ, мікропідприємств та малих підприємств) подають разом з річною фінансовою звітністю звіт про управління. У разі подання підприємством консолідованої фінансової звітності подається консолідований звіт про управління. Середні підприємства мають право не відображати у звіті про управління не фінансову інформацію;

— річна фінансова звітність, річна консолідована фінансова звітність, звіт про управління, консолідований звіт про управління, звіт про платежі на користь держави та консолідований звіт про платежі на користь держави, складення яких передбачено законодавством, повинні бути оприлюднені разом з аудиторським звітом на веб-сторінці чи веб-сайті підприємства (у повному обсязі) та в інший спосіб у випадках, визначених законодавством, та в єдиному електронному форматі, визначеному Міністерством фінансів України, на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності.

Враховуючи сказане, звіт про управління, консолідований звіт про управління, звіт про платежі на користь держави та консолідований звіт про платежі на користь держави, не є складовими фінансової звітності і, відповідно, обов’язку подання таких звітів до контролюючих органів разом з декларацією законодавством не визначено.

Формою декларації, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 2015 року за номером 897 (зі змінами), передбачено подання форм фінансової звітності як додатка «ФЗ» до декларації із проставлянням позначки щодо поданих до декларації форм фінансової звітності.

Підтвердженням подання фінансової звітності разом з декларацією є позначка «+» у клітинці «ФЗ» таблиці «Наявність додатків» та у таблиці «Наявність поданих до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств додатків — форм фінансової звітності».

Платником проставляється позначка в тих графах таблиці, що відповідають назвам форм фінансової звітності, поданої разом з декларацією.

Детально про це йдеться у листі ДФС України від 19 лютого 2019 року за номером №5491/7/99-99-15-02-01-17.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області