Форми фінансової звітності неприбуткових організацій

Форми фінансової звітності неприбуткових організацій

Відповідно до статті 2 Закону України від 16 липня 1999 року за номером 996 «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» підприємства (крім бюджетних установ) можуть належати до мікропідприємств, малих, середніх або великих підприємств, а також визначено критерії, за якими підприємства відносяться до відповідної категорії. Про це нагадали в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Неприбутковими установами та організаціями (крім неприбуткових установ та організацій, які підпадають під критерії мікропідприємств, малих підприємств, бюджетних установ) подається разом зі звітом про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та примітки до річних звітів (форми № 1—5).

Неприбуткові установи, організації, які підпадають під критерії мікропідприємств, малих підприємств, подають скорочену за показниками фінансову звітність (фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва, спрощений  фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва) у складі балансу і звіту про фінансові результати.

Суб’єкти державного сектора разом із звітом подають наступні форми фінансової звітності: баланс і звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до річної фінансової звітності.

Підтвердженням подання фінансової звітності разом із звітом є позначка «+» у звіті в клітинці «ФЗ» таблиці «Наявність додатків» та в таблиці «Наявність поданих до звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації додатків — форм фінансової звітності».

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області