Спільно протидіяти корупції

Спільно протидіяти корупції

Подолання корупції в органах Державної фіскальної служби України є одним із першочергових завдань суспільства. Насамперед через те, існуючі прояви корупції негативно впливають на рівень надходжень грошових коштів до державного бюджету, на ефективність діяльності фіскальних органів, їхній рейтинг, взаємовідносини з платниками податків тощо.

Державна фіскальна служба України звертає особливу увагу на всі повідомлення щодо дій та поведінки її співробітників, несумісних із вимогами загальних правил поведінки державного службовця, як при виконанні службових обов’язків, так і в позаслужбовий час.

Попередньо вжиті організаційно-правові заходи певною мірою забезпечили попередження та протидію корупції в органах ДФС, що базуються на принципах системності та наступальності в боротьбі з корупцією, розподілі функцій і відповідальності суб’єктів, на які покладені завдання із запобігання та протидії корупції.

Разом із тим ця діяльність потребує подальшого вдосконалення, забезпечення комплексного поєднання профілактичних, попереджувальних та правових заходів, спрямованих як на безумовне дотримання норм чинного антикорупційного законодавства, так і на усунення причин та умов, що створюють сприятливе підґрунтя для вчинення корупційних правопорушень у сфері службової діяльності. Крім того, очевидною є необхідність у зосередженні зусиль на вирішенні в межах компетенції ДФС питань цілеспрямованої нейтралізації соціальних та економічних чинників відомчої корупції.

Саме тому громадськість області, небайдужих громадян просять повідомляти про відому інформацію щодо протиправних дій із боку службових осіб ГУ ДФС у Тернопільській області в будь-який зручний спосіб, зокрема:

— із використанням засобів поштового зв’язку на адресу: 46003, м. Тернопіль, вул. Білецька,1;

— на електронну адресу підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції головного управління ДФС у Тернопільській області tr.szk25@sfs.gov.ua, а також на електронну адресу ДФС України post@sfs.gov.ua (крім звернень громадян та запитів на отримання публічної інформації);

— на електронну адресу департаменту з питань запобігання та виявлення корупції ДФС України dpzk@sfs.gov.ua та через офіційний вебпортал ДФС;

— засобами телекомукації через контакт-центр інформаційно-довідкового департаменту ДФС України за телефоном (0-800)501-007 або на електронну скриньку idd@sfs.gov.ua;

— під час особистого прийому громадян керівництвом та службовими особами ДФС України та головного управління ДФС у Тернопільській області (інформація про порядок запису на прийом, а також графік особистого прийому розміщуються на офіційному вебпорталі ДФС);

— у письмовому вигляді та засобами телефонного зв’язку через працівників сектору з питань запобігання та виявлення корупції головного управління ДФС у Тернопільській області (контактний телефон: (0352)43-46-19, керівник Микола Антонович Рудницький).

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області