Не помиліться!

Не помиліться!

Якщо в майбутніх податкових періодах, з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 Податкового кодексу України, платник податків самостійно, в тому числі за результатами електронної перевірки, виявляє помилки, що містяться в раніше поданій ним податковій декларації (окрім обмежень, визначених статтею 50), він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку. Такі вимоги першого абзацу пункту 50.1 статті 50 Податкового кодексу.

Форма податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 2015 року за номером 897 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28 квітня 2017 року за номером 467), із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 19 жовтня 2018 року за номером 842, відповідно до вимог пункту 48.3 статті 48 Кодексу, містить у рядку 2 заголовної частини декларації обов’язковий реквізит «Звітний (податковий) період». А в рядку 3 обов’язковий для заповнення при поданні уточнюючого розрахунку реквізит «Звітний (податковий) період, що уточнюється».

Податкова декларація з податку на прибуток підприємств з типом документа «Уточнююча» подається за звітний (податковий) період, показники якого уточнюються.

Відповідно при створенні уточнюючої декларації в режимі «Введення звітності» приватної частини (особистого кабінету) електронного кабінету користувачем обирається звітний (податковий) період, показники якого уточнюються, а саме, звітний рік та тип звітного періоду: І квартал або півріччя або 9 місяців (три квартали) або рік.

Причому дані в рядку 2 заголовної частини уточнюючої декларації про звітний (податковий) період (за який подається уточнююча декларація) заповнюються в автоматичному режимі та не повинні коригуватися користувачем, а в рядку 3 заголовної частини уточнюючої декларації користувачем в обов’язковому порядку вносяться дані про звітний (податковий) період, який уточнюється, аналогічні даним з рядка 2 заголовної частини уточнюючої декларації.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області