Обов’язкові реквізити

Обов’язкові реквізити

Відповідно до пункту 200 прим.1.2 статті 200 прим.1 Податкового кодексу України платникам податку автоматично відкриваються рахунки в системі електронного адміністрування податку на додану вартість. Про це нагадали в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Згідно з пунктом 4 Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 16 жовтня 2014 року за номером 569, рахунок у системі електронного адміністрування податку — рахунок, відкритий платнику податку в Казначействі, на який таким платником перераховуються кошти в сумі, необхідній для досягнення розміру суми податку, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, а також у сумі, необхідній для сплати узгоджених податкових зобов’язань із податку.

Електронний рахунок відкривається платнику податку Казначейством автоматично на безоплатній основі.

Пунктом 6 порядку передбачено, що казначейство, відповідно до вимог статті 69 Податкового кодексу надсилає ДФС повідомлення про відкриття електронного рахунка в день його відкриття. Після надходження повідомлення ДФС інформує платника податку про реквізити його електронного рахунка.

При заповненні реквізитів отримувача в платіжних дорученнях у разі перерахування коштів із власного поточного рахунка на електронний рахунок у системі електронного адміністрування податку на додану вартість:

— у полі «Отримувач» необхідно заповнювати назву платника;

— у полі «Код» необхідно заповнювати податковий номер платника податку, за яким ведеться облік у контролюючих органах;

— у полі «Банк отримувача» необхідно заповнювати «Казначейство України (ел. адм. подат.)»;

— у полі «Код банку» необхідно заповнювати «899998»;

— у полі «№ рахунка» необхідно заповнювати номер рахунка, вказаний в електронному повідомленні або отриманий в Центрі обслуговування платників за основним місцем обліку.

Поле «Призначення платежу» такого платіжного доручення необхідно заповнювати згідно з вимогами щодо заповнення реквізитів розрахункових документів, викладених у додатку 7 до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21 січня 2004 року за номером 22.

Відповідно до пункту 3.7 цієї постанови реквізит «Призначення платежу» платіжного доручення заповнюється платником так, щоб надавати повну інформацію про платіж та документи, на підставі яких здійснюється перерахування коштів отримувачу. Повноту інформації визначає платник з урахуванням вимог законодавства України.

При перерахуванні коштів із власного поточного рахунка на електронний рахунок у системі електронного адміністрування податку на додану вартість у полі №4 друкується роз’яснювальна інформація про призначення платежу в довільній формі. Наприклад: «Перераховано з власного поточного рахунка на електронний рахунок».

У розрахункових документах на сплату (стягнення) платежів до бюджету цей реквізит заповнюється з урахуванням вимог Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 липня 2015 року за номером 666.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області