Підказки, без сумніву, знадобляться

Підказки, без сумніву, знадобляться

Розрахунок податкових зобов’язань за операціями, визначеними в статті 16 прим.1 Закону України від 24 червня 2004 року за номером 1877-IV «Про державну підтримку сільського господарства України», та питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів (ДС9 — додаток 9) додається до декларації з ПДВ, яка подається сільськогосподарським товаровиробником, внесеним або який претендує на внесення до Реєстру отримувачів бюджетної дотації. Про це нагадали в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Додаток 9 складається з двох таблиць, для заповнення яких використовуються дані податкової звітності з ПДВ та дані бухгалтерського обліку.

У таблиці 1 додатка 9 зазначається обсяг податкових зобов’язань із ПДВ із постачання товарів за результатами діяльності за операціями, визначеними пунктом 16 прим.1.3 статті 16 прим.1 згаданого Закону, розрахований за даними податкових накладних за відповідний звітний (податковий) період, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних.

У рядку 1 таблиці 1 відображається обсяг операцій із постачання товарів за результатами діяльності за операціями, визначеними щойно згаданим пунктом 16 прим.1.3 (без ПДВ).

У рядку 2 таблиці 1 — сума ПДВ, нарахована за операціями, визначеними ним же відповідно до обсягу постачання товарів, зазначеному в рядку 1 таблиці 1.

Таблиця 2 «Розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів» додатка 9 заповнюється з урахуванням:

— при визначенні розрахункового періоду враховуються дванадцять попередніх послідовних звітних (податкових) періодів сукупно. Для новоствореного платника податку — послідовно попередні та поточний звітні (податкові) періоди, при цьому рядок «Усього» ним не заповнюється;

— при визначенні обсягів постачання без ПДВ (графи 3—6) не враховуються обсяги постачання основних засобів, що перебували в складі основних засобів платника не менше дванадцяти послідовних звітних (податкових) періодів сукупно, якщо таке постачання не було постійним і не становило окремої підприємницької діяльності;

— для обрахунку питомої ваги (%) за графами 3—5 використовуються відповідно дані граф усього х 100/усього графа 6.

Для розрахунку питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів новоствореними платниками в таблиці 2 додатка 9 передбачено окремий рядок — «ПВН».

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області