Варте уваги нагадування

Варте уваги нагадування

В акцизних накладних, складених для розподілу обсягів пального, облік якого здійснювався в СЕАРП, між акцизними складами та/або акцизними складами пересувними, а також в актах інвентаризації обсягів залишків спирту етилового, має бути зазначена дата складання — тільки першого липня 2019 року. Про це нагадали в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Щодо врахування в СЕАРП та СЕ обсягів пального, облік якого у СЕАРП не здійснювався, то:

— пунктом 45 порядку електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 24 квітня 2019 року за номером 408, передбачено можливість врахування в СЕАРП та СЕ обсягів пального, облік якого у СЕАРП не здійснювався (тобто обсягів залишків пального, яке станом на перше липня 2019 року обліковується в суб’єктів господарювання, які до цієї дати не підпадали під визначення платників акцизного податку, а після її настання підпадають під таке визначення);

— для врахування в СЕАРП та СЕ таких обсягів пального, платники без сплати акцизного податку подають у період із 16 до 20 липня 2019 року (включно) заявку на поповнення залишку пального станом на перше липня 2019 року для подальшого використання виключно для власного споживання або промислової переробки.

Особливості заповнення заявок на поповнення залишку пального, складених відповідно до пункту 45 порядку, які складаються окремо від інших заявок на поповнення залишку пального:

до верхньої лівої частині заявки на поповнення залишку пального відмітка «Х» вноситься тільки в полі «основна». Відмітка «Х» у полі «коригуюча» не може бути внесена;

у полі «дата складання» може бути зазначено тільки дату – 01.07.2019;

поле «коригування показників до заявки на поповнення  залишку пального» не заповнюється (номер та дата заявки, показники якої коригуються, не вносяться);

до передбаченого для цього поля вноситься уніфікований номер реєстрації акцизного складу в СЕАРП та СЕ, на якому фактично знаходиться таке пальне. По кожному акцизному складу може бути складена тільки одна заявка на поповнення залишку пального. При цьому кількість рядків у табличній частині такої заявки на поповнення залишку пального повинна відповідати кількості кодів УКТ ЗЕД пального, яке знаходиться на такому акцизному складі;

до кожного рядка графи 2 «Умови оподаткування» табличної частини заявки на поповнення залишку пального вноситься ознака щодо умови оподаткування «5» (залишки пального, які не обліковуються в СЕАРП (утворилися станом до перше липня 2019 року в суб’єктів господарювання, які до цієї не є платниками акцизного податку з реалізації пального)). Інші ознаки щодо умови оподаткування, крім «5», до такої заявки не вносяться;

до граф 7 («Ставка акцизного податку, встановлена підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 Податкового кодексу України, євро»), 8 («Курс НБУ, що діє на перший день кварталу, в якому здійснюється реалізація пального, грн»), 9 («Сума акцизного податку, грн (–) (+)) табличної частини заявки вноситься значення «0».

У СЕАРП та СЕ по кожному акцизному складу будуть враховуватися показники останньої поданої заявки на поповнення залишку пального, складеної відповідно до пункту 45 порядку.

У випадку, якщо в поданій заявці на поповнення залишку пального, складеній відповідно до пункту 45 порядку, платником зазначено помилкові дані щодо обсягу пального та/або коду УКТ ЗЕД пального, платником у період з 16 до 20 липня 2019 року (включно) подається нова заявка з правильними даними.

У разі помилкового зазначення у поданій заявці на поповнення  залишку пального, складеній відповідно до пункту 45 порядку, реквізитів акцизного складу (тобто на акцизному складі, уніфікований номер якого зазначено в заявці на поповнення залишку пального, залишки пального фактично відсутні), платником у період з 16 до 20 липня 2019 року (включно) подається нова заявка. У ній з помилкової заявки переносяться дані щодо уніфікованого номера акцизного складу та кодів УКТ ЗЕД пального, та по кожному з цих кодів зазначаються нульові обсяги пального.

Надалі при власному споживанні чи промисловій переробці або у випадку втрат пального, обсяги якого зазначені в заявці на поповнення  залишку пального, складеній відповідно до пункту 45 порядку, складається акцизна накладна форми «П» в одному примірнику з врахуванням наступних особливостей:

у верхньому лівому куті акцизної накладної зазначається код операції «1» (власне споживання чи промислова переробка) або «2» (втрачене, зіпсоване, знищене пальне (пункт 214.7 статті 214 та пункт 216.3 статті 216 розділу VI Податкового кодексу України));

у верхньому лівому куті акцизної накладної зазначається ознака щодо умов оподаткування «5»;

у лівій частині акцизної накладної зазначаються реквізити платника як особи, що реалізує пальне;

у правій частині акцизної накладної в рядку «Особа — отримувач пального» зазначається «Неплатник», а до рядка «юридична особа» — код за ЄДРПОУ отримувача пального; договір про спільну діяльність — реєстраційний обліковий номер; для фізичної особи — прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта і вноситься умовний код «1000000000».

Якщо в платника виникає необхідність переміщення пального, обсяги якого зазначені в заявці на поповнення залишку пального, складеній відповідно до пункту 45 порядку, з акцизного складу, зазначеного в такій заявці, на інший акцизний склад або акцизний склад пересувний, на такі операції складається акцизна накладна форми «П» у двох примірниках із врахуванням наступних особливостей:

у верхньому лівому куті акцизної накладної зазначається код операції «0» та умови оподаткування «5»;

у лівій та правій частині акцизної накладної зазначаються реквізити платника як особи, яка одночасно є особою, що реалізує пальне та отримує пальне.

Про це повідомлено на порталі ДФС України за посиланням: http://sfs.gov.ua/nove-pro-podatki–novini-/385489.html.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області