Який податковий період обрати виробникам сільськогосподарської продукції?

Який податковий період обрати виробникам сільськогосподарської продукції?

Згідно з пунктом 137.4 статті 137 Податкового кодексу України податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств, окрім випадків, передбачених пунктом 137.5, є календарні квартал, півріччя, три квартали, рік. Про це нагадали в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Причому податкова декларація розраховується наростаючим підсумком. Податковий (звітний) період починається з першого календарного дня податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем податкового (звітного) періоду, крім виробників сільськогосподарської продукції, визначених статтею 209 Кодексу, які можуть обрати річний податковий (звітний) період, який починається з першого липня минулого звітного року і закінчується 30 червня поточного звітного року.

Відповідно ж до пункту 137.5 річний податковий (звітний) період встановлюється для:

— платників податку, які зареєстровані протягом звітного (податкового) року (новостворені), що сплачують податок на прибуток на підставі річної податкової декларації за період діяльності в звітному (податковому) році;

— виробників сільськогосподарської продукції;

— платників податку, в яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за показниками звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), за попередній річний звітний (податковий) період, не перевищує 20 мільйонів гривень. При цьому до річного доходу від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначеного за показниками звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), включається дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи, фінансові доходи та інші доходи.

Водночас підпункт 4 пункту 2 розділу XIX «Прикінцеві положення» Податкового кодексу України встановив, що з першого січня 2017 року втратила чинність стаття 209 Кодексу, яка регламентувала дію спеціального режиму оподаткування діяльності, зокрема, в сфері сільського господарства.

Враховуючи це, Кодексом наразі не визначено, яка продукція вважається сільськогосподарською для цілей оподаткування податком на прибуток підприємств. Тому виробники сільськогосподарської продукції визначають податковий (звітний) період за загальними правилами, передбаченими для платників податку на прибуток підприємств.

Тож, якщо річний дохід виробників сільськогосподарської продукції від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків) перевищує двадцять мільйонів гривень, то податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств є календарні квартал, півріччя, три квартали, рік. Якщо ж дохід не перевищує двадцять мільйонів, то платники застосовують річний податковий (звітний) період, який починається з першого січня і завершується 31 грудня поточного звітного року.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області