Для повернення коштів необхідна заява

Для повернення коштів необхідна заява

Статтями 3 та 15 Закону України від 19 грудня 1995 року за номером 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» зі змінами та доповненнями встановлено, що ліцензії на виробництво спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів і пального, оптову торгівлю спиртом, оптову та роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами і пальним, на зберігання пального видаються за заявою суб’єкта господарювання, до якої додаються визначені Законом документи. Про це нагадали в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Згідно зі статтею 16 Закону контроль за сплатою річної плати за ліцензії здійснюється органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом міністрів України видавати ліцензії. Для здійснення контролю суб’єкт господарювання подає йому копію платіжного доручення з відміткою банку про сплату.

Ліцензії або рішення про відмову у їх видачі видаються заявнику органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом міністрів України, в терміни, встановлені Законом. У рішенні про відмову у видачі ліцензії повинна бути вказана підстава для відмови.

Відповідно ж до підпункту 14.1.115 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями надміру сплачені грошові зобов’язання — суми коштів, які на певну дату зараховані до відповідного бюджету понад нараховані суми грошових зобов’язань, граничний строк сплати яких настав на таку дату. Умови повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань передбачені статтею 43 Кодексу.

Зокрема, обов’язковою умовою для здійснення повернення сум грошового зобов’язання є подання платником податків заяви про таке повернення протягом 1095 днів від дня виникнення помилково та/або надміру сплаченої суми (пункт 43.3).

Платник податків подає заяву про повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань у довільній формі, в якій зазначає напрям перерахування коштів: на поточний рахунок платника податків в установі банку; на погашення грошового зобов’язання та/або податкового боргу з інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи незалежно від виду бюджету; повернення в готівковій формі коштів за чеком у разі відсутності у платника податків рахунка в банку (пункт 43.4).

Контролюючий орган не пізніше ніж за п’ять робочих днів до закінчення двадцятиденного строку з дня подання платником податків заяви готує висновок про повернення відповідних сум коштів із відповідного бюджету та подає його для виконання відповідному органові, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів.

На підставі отриманого висновку орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, протягом п’яти робочих днів здійснює повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань та пені платникам податків у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику (пункт 43.5).

Тобто для повернення коштів, сплачених за ліцензії, якщо такі ліцензії не видавались контролюючим органом, суб’єкт господарювання повинен подати заяву про повернення коштів, копію платіжного доручення з відміткою банку про сплату та, за наявності, копію рішення про відмову у видачі ліцензії.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області