Існують певні правила

Існують певні правила

Відповідно до пункту 66.1 статті 66 Податкового кодексу України підставами для внесення змін до облікових даних платників податків є, зокрема, інформація органів державної реєстрації та документально підтверджена інформація, що надається платниками податків. Про це нагадали в головному управлінні ДФС у Тернопільській області

Порядок внесення змін до облікових даних платників податків встановлено розділом ІХ Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 9 грудня 2011 року за номером 1588.

Унесення змін до облікових даних юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів, відомості щодо яких містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (ЄДР) здійснюється на підставі відомостей з ЄДР, отриманих у порядку інформаційної взаємодії між ЄДР та інформаційними системами ДФС.

Такі платники подають до контролюючого органу за основним місцем обліку заяву за формою №1-ОПП тільки в разі призначення або зміни головного бухгалтера (з позначкою «Відомості про особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку»).

Юридичні особи та їх відокремлені підрозділи, для яких законом установлені особливості їхньої державної реєстрації та які не включаються до ЄДР, подають заяву за формою №1-ОПП:

— із позначками «Відомості про особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку» та «Зміни» — до контролюючого органу за основним місцем обліку;

— із позначкою «Зміна місцезнаходження, пов’язана зі зміною адміністративного району, або включення/не включення до Реєстру ВПП» — до контролюючого органу за новим місцезнаходженням.

У заяві за формою №1-ОПП із позначкою «Відомості про особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку» заповнюються поля 1, 2, 4 і 10 та інформація про засновників не подається.

У заявах за формою №1-ОПП із позначками «Зміни» та «Зміна місцезнаходження, пов’язана зі зміною адміністративного району, або включення/не включення до Реєстру ВПП» заповненню підлягають усі розділи.

Поля заяви за формою №1-ОПП заповнюються юридичною особою та відокремленим підрозділом юридичної особи таким чином:

— «1 — Податковий номер» вказується реєстраційний (обліковий) номер платника податків, що надається контролюючим органом при взяття на облік.

Платники податків, яким реєстраційний (обліковий) номер платника податків надається контролюючим органом, уперше при поданні заяви за формою №1-ОПП для взяття на облік в контролюючих органах рядок «1 — Податковий номер» не заповнюють;

— «1а — Податковий номер головного підприємства (для відокремленого підрозділу)» відокремлений підрозділ вказує податковий номер головного підприємства;

— «2 — Повне найменування українською мовою» зазначається інформація про організаційно-правову форму та назву платника податків відповідно до вимог Цивільного кодексу України;

— «3 — Скорочене найменування українською мовою» – абревіатура організаційно-правової форми та назва платника податків або інше власне скорочення найменування платника податків (за наявності);

— «4 — Найменування контролюючого органу, до якого подається заява» — назва контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків, до якого подається заява.

«Найменування контролюючого органу, з якого вибув платник» заповнюється в разі зміни місцезнаходження (місця проживання) платника податків, внаслідок якої змінюється адміністративно-територіальна одиниця та контролюючий орган, в якому на обліку перебуває платник податків, а також у разі зміни податкової адреси платника податків;

— «5 — Найменування органу державної реєстрації, дата реєстрації, номер реєстрації» заповнюється відповідно до документа, що підтверджує державну реєстрацію (легалізацію, акредитацію), якщо така реєстрація передбачена законом;

—  «Код та назва організаційно-правової форми» — вказуються код та назва організаційно-правової форми платника податків;

— «6 — Основний вид діяльності», «6а — Другорядні види діяльності» — зазначаються відповідні коди та найменування основного та другорядних видів економічної діяльності платника податків;

— «7 — Розмір статутного капіталу в національній валюті» — вказується сума статутного капіталу платника податків у національній валюті України. Для відокремлених підрозділів поле не заповнюється;

— «8 — Місцезнаходження» — адресні дані платника податків: поштовий індекс, область, район, місто, вулиця, номер будинку, номер корпусу, номер офісу/квартири;

— «9 — Керівник» — прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та/або номер паспорта (лише для фізичних осіб — платників податків, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта), номери телефону, факсу;

— «10 — Головний бухгалтер (бухгалтер чи інша особа, на яку покладено обов’язки з ведення бухгалтерського обліку платника податків)» — прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та/або номер паспорта (лише для фізичних осіб — платників податків, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта), номери телефону, факсу та дата призначення на посаду;

— «Інформація про засновників (для юридичних осіб)» — вказуються такі дані щодо всіх засновників юридичних осіб: податковий номер (заповнюється юридичними особами – резидентами та відповідає коду за ЄДРПОУ), ідентифікаційний номер нерезидента в країні його місцезнаходження (заповнюється тільки засновниками — юридичними особами — нерезидентами), найменування засновника, дані про місцезнаходження (поштовий індекс, країна, область, район, місто, район міста, вулиця, номер будинку, номер корпусу, номер офісу/квартири), телефон службовий, факс, сума внеску в статутний капітал та назва валюти.

Відокремлений підрозділ заповнює в розділі «Інформація про засновників (для юридичних осіб)» тільки інформацію щодо платника податків, відокремленим підрозділом якого він є;

«Інформація про засновників (для фізичних осіб)» — вказується інформація щодо всіх засновників фізичних осіб: реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та/або номер паспорта (серія та номер паспорта зазначаються лише для фізичних осіб — платників податків, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта), прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання (поштовий індекс, країна, область, район, місто, район міста, вулиця, номер будинку, номер корпусу, номер офісу/квартири), телефони службовий, домашній, факс, сума внеску в статутний капітал та назва валюти.

Згідно з приміткою до розділу «Інформація про засновників (для фізичних осіб)» заяви за формою 1-ОПП інформація про засновників (фізичних осіб) не подається, якщо вони є членами трудового колективу. Інформація про засновників може продовжуватися на наступних аркушах.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області