Необхідні роз’яснення

Необхідні роз’яснення

Повідомлення від головного управління ДФС у Тернопільській області. Своїм листом від 19 серпня 2019 року за номером 26726/7/99-99-12-02-01-17 ДФС України надала роз’яснення щодо адміністрування податків при безоплатній передачі органами державної виконавчої служби конфіскованих транспортних засобів.

Відповідно до підпункту 197.1.26 пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу України звільняються від оподаткування ПДВ операції з передачі конфіскованого майна, знахідок, скарбів, майна, визнаного безхазяйним, майна, за яким не звернувся власник до кінця строку зберігання, та майна, що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходить у власність держави (у тому числі майна, визначеного в статті 184 Митного кодексу України), у розпорядження державних установ або організацій, уповноважених здійснювати їх збереження або постачання згідно із законодавством, а також операції з безоплатної передачі зазначеного в цьому пункті майна у випадках, визначених законодавством, у володіння і користування державних органів, установ (організацій), які утримуються за рахунок бюджетних коштів, а також закладів, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей.

При цьому, відповідно до пункту 197.5 статті 197 Кодексу звільнення від оподаткування, передбачене пунктом 197.1 статті 197, не поширюється на операції з підакцизними товарами, зазначеними в розділі VI Кодексу.

Оскільки транспортні засоби, відповідно до розділу VI Кодексу, віднесені до підакцизних товарів, на операції з передачі конфіскованих транспортних засобів поширюється загальний режим оподаткування ПДВ із застосуванням ставки податку 20 відсотків.

На дату передачі конфіскованого транспортного засобу особа, яка здійснює передачу такого майна (за умови реєстрації її платником ПДВ), має скласти податкову накладну із застосуванням ставки ПДВ 20 відсотків (при безоплатній передачі база оподаткування ПДВ визначається з урахуванням вимог пункту 188.1 статті 188 Кодексу).

Доречно врахувати, що статтею 181 Кодексу визначені вимоги щодо обов’язкової реєстрації платником ПДВ, якими передбачено, що, якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V Кодексу, в тому числі з використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх дванадцяти календарних місяців, сукупно перевищує 1000000 гривень (без урахування ПДВ), така особа зобов’язана зареєструватися платником ПДВ.

При цьому загальний обсяг операцій із постачання товарів/послуг за останні дванадцять календарних місяців визначається з урахуванням операцій, звільнених від оподаткування ПДВ.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області