Обов’язок обліковувати доходи і витрати

Обов’язок обліковувати доходи і витрати

Відповідно до пункту 177.10 статті 177 та пункту 178.6 статті 178 розділу IV Податкового кодексу України фізичні особи — підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, та фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, зобов’язані вести Книгу обліку доходів і витрат, в якій за підсумком робочого дня, протягом якого отримано дохід, на підставі первинних документів здійснюються записи про отримані доходи та документально підтверджені витрати. Про це нагадали в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Форма книги та Порядок ведення Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи — підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, затверджена наказом Міністерства доходів і зборів України від 16 вересня 2013 року за номером 481. Книга ведеться за вибором платника податку в паперовому або електронному вигляді (пункт 2 порядку).

Відповідно ж до підпункту 1 пункту 3 порядку, в разі обрання ведення книги в паперовому вигляді самозайнята особа зобов’язана подати до контролюючого органу за основним місцем обліку її примірник, на титульному аркуші якої зазначаються: прізвище, ім’я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), податкова адреса, номер та дата свідоцтва про право на здійснення незалежної професійної діяльності (за наявності).

Книга прошнурована, пронумерована, безоплатно реєструється в контролюючому органі. Книга засвідчується підписом керівника або заступника контролюючого органу та скріплюється печаткою (підпункт 2 пункту 3 порядку).

За необхідності реєстрації нової книги протягом податкового (звітного) періоду записи в ній продовжуються наростаючим підсумком, а попередня книга залишається у самозайнятої особи.

Згідно з типовою інформаційною карткою адміністративної послуги «Реєстрація книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи — підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність», затвердженою наказом Державної фіскальної служби України від 19 квітня 2019 року за номером 320 «Про затвердження типових інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг» строк надання адміністративної послуги становить один робочий день.

Зареєстрована книга видається платнику податків або уповноваженій на це особі безпосередньо в контролюючому органі, через яку її подано.

Пунктом 4 порядку визначено, що в разі обрання ведення книги в електронній формі самозайнята особа зобов’язана: отримати посилені сертифікати відкритих ключів, сформованих акредитованими центрами сертифікації ключів, включених до системи подання податкових документів в електронному вигляді, укласти договір про визнання електронних документів із контролюючим органом та сформувати заяву на отримання книги і надіслати її до контролюючого органу за місцем податкового обліку засобами електронного зв’язку з дотриманням умов щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Статтею 164 прим.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення визначено, що не ведення обліку або неналежне ведення обліку доходів і витрат, для яких законами України встановлено обов’язкову форму обліку, тягне за собою попередження або накладення штрафу в розмірі від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною першою статті 164 прим.1, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від п’яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Тобто фізичні особи — підприємці на загальній системі оподаткування до початку здійснення діяльності або дати переходу зі спрощеної системи оподаткування зобов’язані зареєструвати книгу після дати їх державної реєстрації.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області