Звітний період зазначається в декларації з податку на прибуток

Звітний період зазначається в декларації з податку на прибуток

Нагадування від головного управління ДПС у Тернопільській області. Про встановлення річного податкового (звітного) періоду.

Відповідно до пункту 137.5 статті 137 Податкового кодексу України річний податковий (звітний) період встановлюється для таких платників податку:

а) платників податку, які зареєстровані протягом звітного (податкового) року (новостворені), що сплачують податок на прибуток на підставі річної податкової декларації за період діяльності в звітному (податковому) році;

б) виробників сільськогосподарської продукції;

в) платників податку, в яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за показниками звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), за попередній річний звітний (податковий) період, не перевищує 20 мільйонів гривень. При цьому до річного доходу від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначеного за показниками звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), включається дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи, фінансові доходи та інші доходи.

Згідно з пунктом 291.3 статті 291 Кодексу юридична особа може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо вона відповідає вимогам, встановленим главою І розділу ХІV Кодексу, та реєструється платником єдиного податку в порядку, визначеному цією ж главою.

Пунктом 294.3 статті 294 визначено, що для суб’єктів господарювання, які перейшли на сплату єдиного податку із сплати інших податків і зборів, встановлених Податковим кодексом, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, що настає за наступним податковим (звітним) кварталом, в якому особу зареєстровано платником єдиного податку, і закінчується останнім календарним днем останнього місяця такого періоду.

Поряд з цим, згідно з підпунктом 1 пункту 297.1 статті 297 платники єдиного податку звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з податку на прибуток підприємств.

Тобто платник податку на прибуток, що використовує базовий звітний (податковий) період рік, при переході на спрощену систему оподаткування в середині року подає податкову декларацію з податку на прибуток підприємств, форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 2015 року за номером 897, у полі 2 «Звітний (податковий) період» якої одночасно зазначає:

— відповідний звітний період, що передує кварталу, з якого він переходить на спрощену систему оподаткування (перший квартал, півріччя, три квартали);

— базовий звітний період квартал.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області