Додаток до звіту про контрольовані операції: тонкощі заповнення розділів

Додаток до звіту про контрольовані операції: тонкощі заповнення розділів

Форму звіту про контрольовані операції та порядок складання звіту затверджено наказом Міністерства фінансів України від 18 січня 2016 року за номером 8. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно з першим абзацом пункту 4 розділу І порядку звіт складається із заголовної, основної частин, додатка та інформації до додатка, які є невід’ємною частиною звіту.

Кількість додатків до звіту відповідає кількості контрагентів — сторін контрольованих операцій.

Відповідно до пункту 1 розділу ІV порядку додаток до звіту заповнюється окремо щодо кожної особи, яка бере участь у контрольованій операції.

Порядковий номер додатка має збігатися з порядковим номером, зазначеним у графі 1 загальних відомостей про контрольовані операції основної частини звіту щодо відповідної особи — сторони контрольованої операції. Кількість додатків має дорівнювати останньому порядковому номеру особи — сторони контрольованої операції, зазначеної у графі 1 загальних відомостей про контрольовані операції основної частини звіту.

Пунктом 1 розділу ІІІ порядку встановлено, що графа 1 основної частини звіту «Загальні відомості про контрольовані операції» заповнюється наростаючим порядковим номером рядка при їх додаванні в таблицю залежно від кількості контрагентів — сторін контрольованих операцій.

При цьому, відповідно до першого абзацу пункту 2 розділу ІІІ порядку в графі 2 основної частини звіту «Загальні відомості про контрольовані операції» зазначається повне найменування особи — сторони контрольованої операції, яке зазначено у контракті/договорі. В разі наявності в платника податків протягом звітного періоду більше одного контрагента, які є сторонами контрольованих операцій, вони зазначаються в наступних рядках таблиці в довільному порядку.

Варто зазначити, що при здійсненні господарських операцій із придбання (продажу) товарів (робіт, послуг) із пов’язаними особами — нерезидентами із залученням непов’язаних осіб відповідно до підпункту 39.2.1.5 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу I Податкового кодексу України в графі 2 основної частини звіту «Загальні відомості про контрольовані операції» зазначається повне найменування нерезидента — пов’язаної особи.

Водночас пунктом 3 розділу ІV порядку встановлено, що в разі здійснення господарських операцій із придбання (продажу) товарів (робіт, послуг) із пов’язаними особами — нерезидентами із залученням непов’язаних осіб, відповідно до підпункту 39.2.1.5 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу I Податкового кодексу в розділі «Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях» додатка зазначається інформація відповідно до первинних документів щодо операції придбання та/або продажу товарів (робіт, послуг) із залученою непов’язаною особою.

Згідно з пунктом 5 розділу ІV порядку в розділі «Відомості про контрольовані операції» додатка зазначаються деталізовані відомості про всі контрольовані операції, здійснені платником податків у звітному періоді з особою, інформація про яку зазначена в розділі «Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях» цього додатка.

Тобто, якщо протягом звітного року одночасно здійснюються господарські операції із придбання (продажу) товарів (робіт, послуг) як із пов’язаною особою — нерезидентом із залученням непов’язаних осіб відповідно до підпункту 39.2.1.5 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу, так і безпосередньо з тією ж пов’язаною особою — нерезидентом, то при заповненні розділу «Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях» додатка зазначається інформація про нерезидента — пов’язану особу.

Водночас при заповненні розділу «Відомості про контрольовані операції» додатка зазначаються відомості про всі здійснені протягом року контрольовані операції як із пов’язаною особою — нерезидентом, інформація про яку зазначена в розділі «Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях» цього додатка, так і з пов’язаною особою — нерезидентом із залученням непов’язаних осіб відповідно до підпункту 39.2.1.5 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу. При цьому зазначені операції в розділі «Відомості про контрольовані операції» додатка відображаються окремими рядками.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області