Визначаємо рентну плату

Визначаємо рентну плату

Головне управління ДПС у Тернопільській області звертає увагу суб’єктів господарювання — водокористувачів. Відповідно до підпункту 255.11.15 пункту 255.11 статті 255 Податкового кодексу України за відсутності у водокористувача дозволу на спеціальне водокористування із встановленими в ньому лімітами використання води рентна плата справляється за весь обсяг використаної води, що підлягає оплаті як за понадлімітне використання.

За понадлімітне використання води рентна плата обчислюється за кожним джерелом водопостачання окремо згідно з установленими ставками рентної плати та коефіцієнтами (підпункт 255.11.14).

При перевищенні водокористувачами встановленого річного ліміту використання води рентна плата обчислюється і сплачується у п’ятикратному розмірі, виходячи з фактичних обсягів використаної води понад встановлений ліміт використання води, ставок рентної плати та коефіцієнтів (підпункт 255.11.13).

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області