Як отримати інформацію про розрахункові книжки

Як отримати інформацію про розрахункові книжки

Згідно зі статтею 2 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» розрахункова книжка — це належним чином зброшурована та прошнурована книжка, зареєстрована в контролюючих органах, що містить номерні розрахункові квитанції, які видаються покупцям у визначених Законом випадках, коли не застосовуються реєстратори розрахункових операцій. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Порядок реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій, що затверджений наказом Мінфіну від 14 червня 2016 року за номером 547, розроблено відповідно до статті 8 Закону.

Згідно з пунктом 4 глави 1 розділу ІІІ згаданого порядку реєстрація першої розрахункової книжки (РК) у контролюючому органі відбувається одночасно з реєстрацією книги обліку розрахункових операцій (КОРО) на окрему господарську одиницю (ГО) або на РРО, другої та наступних — на підставі реєстраційної заяви. Датою реєстрації першої РК є дата реєстрації КОРО.

При реєстрації РК присвоюється номер, який складається з фіскального номера першої КОРО та проставленого через дріб порядкового номера такої РК і літери «к». При реєстрації РК, що складається зі спрощених розрахункових квитанцій, до номера РК додається літера «с».

Після реєстрації суб’єкт господарювання заповнює рядки реєстраційної сторінки РК (номер книжки, дата реєстрації, найменування контролюючого органу, серія та номер першого бланка, кількість бланків, номер установленого засобу контролю), після чого РК вважається зареєстрованою.

Скасування РК здійснюється одночасно зі скасуванням реєстрації КОРО на окрему ГО або на РРО.

Пунктом 6 глави 2 розділу ІІІ порядку встановлено, що на кожному місці проведення розрахунків повинна використовуватися окрема РК з КОРО, на яку вона зареєстрована.

РК, зареєстровані на окрему КОРО, повинні використовуватися послідовно згідно з їх порядковими номерами та до повного вичерпання розрахункових квитанцій. Якщо в КОРО обліковуються розрахункові операції за декількома місцями проведення розрахунків, такої послідовності слід дотримуватися щодо кожного місця проведення розрахунків.

Після використання всіх розрахункових квитанцій на реєстраційній сторінці РК необхідно зазначити дату її закінчення та загальну суму розрахунків за всіма розрахунковими квитанціями, що є в РК.

При втраті РК суб’єкт господарювання зобов’язаний повідомити контролюючий орган за місцем реєстрації КОРО не пізніше двох робочих днів із дня втрати.

Згідно з пунктом 11 глави 2 розділу ІІІ порядку використані РК зберігаються суб’єктом господарювання відповідно до вимог пункту 6 статті 3 Закону, а саме — протягом трьох років після їх закінчення.

Отже, реєстрація, облік, застосування РК згідно з вимогами порядку ведеться в прив’язці до КОРО. Дані щодо фіскальних номерів КОРО, дати реєстрації/скасування реєстрації КОРО, номера останньої КОРО оприлюднюються ДПС відповідно до вимог пункту 13 глави 1 розділу ІІ порядку у відкритій частині електронного кабінету за посиланням: http://cabinet.tax.gov.ua/registers/koro.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області