Для надання права підпису електронних документів необхідне повідомлення

Для надання права підпису електронних документів необхідне повідомлення

Подання документів засобами електронного зв’язку в електронній формі здійснюється платниками відповідно до норм Податкового кодексу України та порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 6 червня 2017 року за номером 557, на підставі договору про визнання електронних документів шляхом надсилання заяви про приєднання до договору про визнання електронних документів. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відповідно до пункту 3 розділу ІІ згаданого порядку платник створює електронні документи в строки та відповідно до порядку, що визначені законодавством для відповідних документів в електронному та паперовому вигляді, із зазначенням всіх обов’язкових реквізитів та з використанням надійного засобу кваліфікованого електронного підпису (КЕП), керуючись порядком, а також договором (окрім фізичних осіб, які не є самозайнятими особами). Контроль за введенням даних, їх повнотою та достовірністю при створенні електронного документа покладається на платника. Створення електронного документа завершується накладанням на нього КЕП підписувача (підписувачів), електронної печатки (за наявності), як передбачено для аналогічного документа в паперовому вигляді.

Згідно з абзацом другим підпункту 48.5.1 пункту 48.5 статті 48 Податкового кодексу достатнім підтвердженням справжності документа податкової звітності є наявність оригіналу підпису уповноваженої особи на документі в паперовій формі або наявність в електронному документі кваліфікованого електронного підпису платника податку.

Відповідно до пункту 11 розділу ІІІ порядку для надання права підпису електронних документів (окрім заяви про приєднання до договору) іншим особам, яким делеговано право підпису, платник повідомляє про таких осіб контролюючий орган шляхом направлення повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого електронного підпису в електронному вигляді за формою згідно з додатком 2 до порядку.

До повідомлення вноситься інформація про підписувача, якому надається право підпису електронних документів. На сформоване повідомлення першими накладаються КЕП усіх осіб, включених до повідомлення, в порядку черговості їх внесення до повідомлення, після них — КЕП підписувача заяви про приєднання до договору (керівника) і останньою — електронна печатка (за наявності). Такі вимоги пункту 12 розділу ІІІ порядку.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області